MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 101 | SUPERRAČUNARI/big data
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 101
Planeta Br 101
Godina XVIII
Jul-Avgust-Septembar 2021.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

HOBI

 

O.K.

Faleristika

Zagledanje u prošlost

 

U grčkoj mitologiji, Faler je bio jedan od Argonauta, sin atinskog kralja Alkona. Po njegovom imenu nazvana je pomoćna istorijska nauka faleristika. Ovaj naziv nastao je u Čehoslovačkoj 1937. godine. Faleristika se izdvojila iz numizmatike iako ima onih koji je i dalje smatraju sastavnim delom te discipline.

HOBI

Ratne medalje iz Finske

Domen ove disciplie su medalje, razna odlikovanja, nagrade, prateći sistem vrednosti i institucije koje ih dodeljuju. Odlikovanja mogu biti vojnička ili dodeljna od različitih državnih institucija i raznih organizacija i udruženja.Na medaljama se podrazumeva postojanje amblema. Pritom, postoje medalje koje se mogu svrstati u odlikovanja i one koje to nisu. Faleristika proučava i različite plakete, značke, igle...  

HOBI

levo: Medalje iz vremena Austrougarske / desno: Sokolske značke

HOBI

Sovjetske vojne medalje

 

Pored  naučnog istraživanja, faleristika sve više postaje hobi koji podstiče kolekcionarstvo. Širom zapadne Evrope i SAD nastala su udruženja kolekcionara i odlikovanja u najširem smislu te reči. Još uvek u mnogim državama faleristi deluju u okviru organizacija numizmatičara ili heraldičara a neretko se sastavni deo udruženja za proučavanje istorije.

Uprkos nedovoljnog naučnog zanimanja za ovu oblast, sve je više sakupljača koji nastoje da dopru do autentičnih dokumenata koja prate odlikovanja, nagrade i medalje. Nije uvek jednostavno utvrditi poreklo predmeta, odnosno ko ga je dodelio a ko ga je primio.

Ovaj hobi ponekad iziskuje i arhivska istraživanja; treba znati ko su proizvođači odlikovanja i medalja. Od složenosti proizvodnje, zavisi cena nekog primerka. Ostali faktori su udeo dragocenih metala ili dragog kamenja, očuvanost kao i to da li je reč  o retkom predmetu. Naravno, uvek se mora voditi računa o autentičnosti.

HOBI

Počasne oznake viteških redova

HOBI

Muzejska faleristička zbirka


Zna se da običaj dodeljivanja medalja seže do vremena starog Rima. Ipak,  tek se početkom 19. veka počelo sa sistematičnijim radom. Britanci su tada počeli da izdaju svojim vojnicima i nižim oficirima medalje za Vaterlo, u čast svojih pobeda nad Napoleonom.

HOBI

Prikaz odlikovanja u Poljskoj posvećenih Tadeušu Košćušku

Privlačnost ovog hobija je u tome što je često vezan za značajna istorijska dešavanja. Posebnu pažnju treba obratiti na razne viteške redove čiji koreni neretko sežu do doba Krstaških ratova. Među kolekcionarima se dosta cene medalje namenjene označavanju članstva u elitističkim udruženjima.

HOBI

U sredini je Faler iz filma Jason i Argonuti a po njemu je nazvana faleristika

U našoj zemlji, proučavanjem faleristike bavi se Srpsko heraldičko društvo koje je objavilo veći broj radova u svom stručnom časopisu. Objavljena je i knjiga Dragomira Acovića posvećena odlikovanjima u Srbiji. U okviru SANU deluje Kabinet za medalje. Postoji duže od dve decenije a poseduje zbirku od preko 900 predmeta.

HOBI

levo: Bilten posvećen faleristici / desno: Katalozi posvećeni faleristici

 

O.K.


 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA