MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 65
Planeta Br 60
Godina XI
Sept. - Okt. 2014.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IŠČEZLE VRSTE

 

Pripremio: Oliver Klajn


Meganeura

Vilin konjic veličine orla

Meganeuri su bili čudovišno veliki insekti mesožderi. Slični su i srodni jednoj vrsti vilinog konjica. Danas je teško zamisliti da je postojao insekt dimenzija omanjeg orla. Ime taksonomskog roda Meganeura poti če od Francuza Šarla Bronjiara. Ovaj značajni paleoentemolog iz druge polovine 19. veka vršio je istraživanja izumrlih insekata u mestašcu Komantri, u centralnoj Francuskoj, gde su prvi put nađeni fosilni ostaci iščezlog giganta, 1880. godine.

Gotovo sto godina kasnije, vrlo kvalitetni fosili nađeni su i u malom engleskom gradu Bolsoveru. Šarl Bronjiar se odlučio za ime meganeura jer označava velike nerve (na latinskom jeziku), što proističe iz mreže vena na krilima. Geološki period u kome su živeli ovi džinovski insekti je karbon, što znači da su pre oko 300 miliona godina leteli nad zemljom.

U zoološkoj nomenklaturi, holotip je uzorak koji je korišćen kada je životinja naučno definisana. Holotip meganeure se čuva u Nacionalnom muzeju prirodne istorije (prirodnjački muzej) Francuske čije je glavno sedište u Parizu. Rod inače spada u familiju Meganeuridae a u red Meganisoptera . I ostali pripadnici Meganisoptera su izumrli i svi su bili izuzetno veliki. Kroz taksonomski super-red Odonatoptera kome su pripadali ogleda se veza sa živim vilinim konjicima. Raspon krila je iznosio preko 75 cm, a dužina tela gotovo 1 m. Veličina insekta se obično dovodi u vezu sa procentom kiseonika u vazduhu. Meganuere su disale preko sistema traheja kojim je prenošen kiseonik u tkivo. Danas je kiseonika u atmosferi 21 % a neki stručnjaci veruju da je u karbonu taj procenat bio veći od 35 %. Pošto je taj procenat opao posle karbona, ovako veliki insekti nisu mogli da opstanu. Otuda su ili procesom evolucije nastale manje vrste ili su pak ovi džinovi izumrli.

Način ishrane je bio sličan današnjim vilinim konjicima s tom razlikom što su, obzirom na veličinu, morali daleko više da love i više da jedu. Hranili su se, pored ostalog, manjim vodozemcima, drugim insektima i beskičmenjacima.

U lovu su koristili svoje oštre i velike mandibule koja su blizu usta i kod insekata služe da bi se ščepao i zgnječio plen. Bodljikave i dugačke noge su im bile od koristi da dođu do ulova i spreče eventualni beg. Imali su i velike oči… Sve prednosti koje su imali da bi došli do hrane potiru nedostatak da su se, po svemu sudeći, kretali relativno sporo i u skladu sa svojom veličinom.

Postojale su tri vrste, od kojih je Meganeura monyi najveća. Ova vrsta je imala i najveći raspon krila. Bili su daleko agresivniji nego današnji insekti, njihovi srodnici. Meganeure se nisu ustezale da plen potraže i na zemlji. Neretko su kopali rupe kao zamke. Glavna konkurencija za hranu bili su im pojedini gmizavci. Iščezla životinja ofiakodon je jela skoro isto što i meganeura tako da je agresivnost bila neophodna da bi se došlo do plena.

Telesnu temperaturu održavali su slično današnjim insektima. Let je povećavao toplotu; a kada

je bilo veoma toplo, uglavnom su samo “klizili” kroz vazduh uz manji utrošak energije i retke pokrete krila. Ovo je bilo neophodno budući da su u karbonu naseljavali tropske i suptropske oblasti. Jaja su polagali na lišće. Osim opadanja nivoa kiseonika, uzroci nestanka ovih ogromnih insekata je smanjivanje veličine tropskih šuma sa suvljom i hladnijom klimom i sve manji areal.

Oliver Klajn

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 65 naslovna
Planeta Br 65
Godina XI
Sept. - Okt. 2014.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA