MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 68
Planeta Br 60
Godina XIII
April - Maj 2015.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

EGZOTIČNI NARODI

 

Pripremio: Oliver Klajn

Surme

Borbe štapovima i ploče u ustima

Surma je zajednički naziv za više etnički i lingvistički srodnih plemena na jugozapadu Etiopije i na području odnedavno nezavisne države Južni Sudan. Poznavaoci prilika ovih plemena uporedo koriste izraze Surma i Suri.

Surma je termin koji objedinjuje niz naroda a Suri su jedna od etničkih zajednica u okviru celine. Preostala dva naroda u okviru Surmi se Meen i Mursi.

Suri žive u teško pristupačnim i udaljenim predelima Regiona južnih nacija, nacionalnosti i naroda. To je jedan od devet etiopskih regiona. Sura ima i u Južnom Sudanu. Žive sedelačkim načinom života i bave se stočarstvom. Neposredno pored njih, u istom regionu Etiopije, žive Mursi. Oni sebe ne smatraju Surmama mada imaju velike lingvističke i kulturne sličnosti sa Surima.

Mursi i Suri govore jezikom sa osamdeset procenata istih reči. Treća etnička zajednica u okviru Surma je Meen. I njihov jezik je gotovo identičan sa govorom Sura. Meeni žive najviše oko reke Omo, jednime od najvažnijih vodenih tokova juga Etiopije. Meen je najbrojnija podgrupa Surmi sa više od sto pedeset hiljada ljudi. Mursi su najmalobrojniji. Njih je svega sedam i po hiljada a Sura oko dvadeset hiljada. Ukupno je Surmi nešto više od sto osamdeset hiljada ljudi.

Svi govore surmiskim jezicima koji predstavljaju ogranak istočnosudanske familija jezika. Sva ova vrlo bliska plemena žive na planinama sa vrlo malo biljnog i životinjskog sveta i dele vrlo sličan vrednosni sistem i običaje. Glavni neprijatelj Surmi ja pleme Njangatom sa kojim se stalno sukobljavaju oko zemlje i stoke. Bogatstvo porodice se određuje prema broju životinja koje poseduje.

Usta od 20 cm

Piju krv i mleko od životinja. Uglavnom ih ne jedu osim tokom neke velike ceremonije ili rituala.

Ratnici nekad spremeju napitak koji je mešavina mleka i krvi od stoke a obred koji čine sa tim napitkom zovu „krvarenje krave.“

Najbizarnija odlika Surmi su takozvane usne ploče ili usni diskovi. Kada devojčice napune petnaest ili šesnaest godina, izvade im se zubi a donja usna poseče i izbuši. Obično majka ili neka druga starija žena buši usnu. Zatim se usna isteže. Neke žene je istegnu toliko da može da stane usna ploča od 40 cm. Najpre se stavlja mala drvena ploča dok rana ne zaraste. Potom se ubacuju sve veće ploče, tokom narednih nekoliko meseci. Kada usna dostigne prečnik od oko 4 cm, ubacuje se prva glinena ploča. Na kraju ovog procesa prečnik naraste 8-20 cm. Glineni diskovi pokazuju da je žena odrasla i sa njima ona iskazuje samopouzdanje i poštovanje prema muškarcima. U novije vreme, pod uticajem drugih kultura, sve je više žena koje izbegavaju ovaj običaj.

Dečaci se obučavaju ratničkoj veštini i stočarstvu. Jedna od najvažnijih delatnosti je borba štapovima koja je više od običnog takmičenja. U tim borbama momci pokazuju svoje sposobnosti devojkama i tako nalaze buduće žene. Ovo se takmičenje organizuje uvek posle kiše.

Mursi borbe nazivaju donga a ostale Surme zegine ili saginaj . Tokom borbi dosta je povreda a nekad se desi da budu smrtonosne jer i u ovako izolovane zajednice u poslednje vreme prodire oružje. Neretko, tokom obračuna štapovima, dolazi do pucnjave pa je etiopska vlada zabranila borbe štapovima. Otuda se one, u naše vreme, odvijaju u tajnosti.

Odrasli muškarci uglavnom briju kosu i od odeće ne nose gotovo ništa. Mahom su nepismeni a malo je Surmi koji znaju amharski, semitski jezik zvaničan u Etiopiji. Ovo znatno doprinosi njihovom odvojenom razvoju od ostatka društva.

U plemenu postoji nasledna funkcija onoga koji izaziva kišu. To može biti samo jedan muškarac. U vreme velikih suša, on isitnjene delove određenog drveta meša sa glinom i tu mešavinu sipa po sostvenom telu. Veruje se da taj ritual izaziva kišu.

Osim stočarstvom bave se i zemljoradnjom. Sade pasulj, kupus, duvan, kafu… Bave se i prikupljanjem meda.

Imaju određene prihode od trgovine a pojedini predmeti njihove trgovine su dosta neobični: rep od žirafe, koža od lava i leoparda.

Spremni su da za svoje stado stave život na kocku. Muškarac ne može da se oženi dok ne stekne bar 60 krava. Kada stekne taj imetak, sve krave predaju ženinoj porodici. Stoci su posvećene i brojne pesme.

Oliver Klajn

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 68
Planeta Br 60
Godina XIII
April - Maj 2015.
.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA