MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 71
Planeta Br 71
Godina XII
Nov. 2015 - Jan. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

NANO-DOBA

 

Pripremio: B.Č.


Sa bilionitim delom metra

Poznate koristi - malo poznati rizici

Vođene su brojne debate o budućem razvoju i implikacijama koje prate razvoj nanotehnologije. Veliki potencijal ove oblasti leži u stvaranju novih materijala i uređaja sa širokom lepezom primene, kao npr. u medicini, elektronskoj industriji, biomaterijalima i proizvodnji energije. S druge strane, postoji niz problema sa uvođenjem ove nove tehnologije u svakodnevni život, pogotovo u pogledu uticaja na živi svet oko nas i njihov moguć uticaj na globalnu ekonomiju, kao i razna predviđanja da sa nano-tehnologijom dolazi i kraj sveta. Sve ovo uzrokovalo je zabrinutost širom sveta i pokrenulo pitanje: da li je potreban specijalni akt za regulaciju nano-tehnologije?

Nano-tehnologija predstavlja nauku koja se bavi kontrolisanjem materije na atomskom i molekularnom nivou. Uopšteno, nano-tehnologija manipuliše strukturama reda veličina od nekoliko desetina do sto nanometara i uključuje razvoj materijala i uređaja tih veličina. Nano-tehnologija je vrlo razgranata nauka i proteže se od konvencionalnih do kompletno novih pristupa baziranih na samosastavljanju molekula, od razvoja novih materijala nanometarskih dimenzija do istraživanja da li možemo direktno kontrolisati materiju na atomskom nivou.

Jedan nanometar je bilioniti deo metra. Šta to znači? Kada bi na primer 1nm bio veličine 1 m, jedan običan kliker bi bio veličine naše planete. Evo nekoliko primera koje imamo u prirodi: dužina veze između dva ugljenika, odnosno širina međuatomskog prostora u molekulu iznosi 0,12-0,15 nm, prečnik heliksa DNK iznosi oko 2 nm, dok je najmanji jednoćelijski organizam, bakterija mikoplazma, reda veličine oko 200 nm.

Efekat kvantne veličine

Postoje dva glavna pristupa nanotehnologiji: odozdo na gore ( bottom-up ) i odozgo na dole ( top-down ). U bottom-up pristupu materijali i uređaji su sačinjeni od molekularnih komponenti koje hemijski sastavljaju same sebe po principima molekularnog prepoznavanja. U top-down pristupu teži se stvaranju manjih uređaja koristeći veće, bez kontrole na atomskom nivou.

Zakonodavstvo

Uporedo sa razvojem nano-tehnologije raste i zabrinutost institucija i organizacija u svetu, i državnih i privatnih. Sve je više zahteva za regulacijom svih aspekata nano-tehnologija, od proizvodnje do distribucije i eksploatacije. Neki naučnici navode da, ako trenutna situacija ostane nepromenjena, rizikujemo nastanak novih oboljenja. Dr Mejnard, glavni naučni savetnik na Projektu za nadolazeću nano-tehnologiju, ističe da se neuporedivo više sredstava izdvaja za istraživanje, razvoj i primenu nano-tehnologije nego za istraživanje njenog uticaja na čoveka i životnu sredinu. Zbog toga imamo ograničenu spoznaju rizika koje nosi nano-tehnologija po naše zdravlje i bezbednost.

U poslednje dve dekade, oblasti fizike kao što su nano-elektronika, nano-mehanika i nano-fotonika izdvojile su se kao temelji nano-tehnologije. Kako se veličina sistema smanjivala, došlo je do pojave niza fizičkih efekata, fenomena u statističkoj mehanici i kvantnoj mehanici, npr. „efekat kvantne veličine“ koji podrazumeva promenu elektronskih karakteristika čvrstih tela uzrokovanu velikim smanjenjem dimenzija čestica. Do ove pojave ne dolazi pri prelasku sa makro na mikro dimenzije; međutim, kada se konačno zađe u nano-domen (<100 nm), kvantni efekti postaju više nego dominantni. Pritom je jasna razlika fizičkih (mehaničkih, elektronskih, optičkih, itd.) osobina kada se uporede sa makroskopskim sistemima. Mehanička svojstva nano-sistema su od velikog značaja za razvoj nano-mehanike, dok katalitička aktivnost nano-materijala predstavlja potencijalni rizik zbog njihove interakcije sa biomaterijalima.

Uzorci materijala reda nano-veličina pokazuju drugačije osobine u odnosu na uzorke istog materijala makroveličine, npr. netransparentni materijali postaju transparentni (bakar), stabilni materijali postaju zapaljivi (aluminijum), nerastvorljivi materijali postaju rastvorljivi (zlato). Treba istaći da hemijski inertan materijal kao što je zlato može služiti kao moćan hemijski katalizator na nano-veličinama.

Uređeno gradskim zakonom

Tržištu je od avgusta 2008. dostupno više od 800 nano-proizvoda, procenjeno je u Projektu o dolazećim nano-tehnologijama uz procenu da se nedeljno pojave 3- 4 nova proizvoda. To su uglavnom proizvodi koji su ograničeni na upotrebu prve generacije pasivnih nano-materijala npr. dioksida titanijuma i cinka u farbama, kremama za sunčanje i kozmetičkim preparatima, alotropa ugljenika u proizvodnji lepljive trake, srebra u pakovanju hrane, cerium oksida kao katalizatora u gorivu itd. Nano-tehnologija nalazi veliku primenu i u nano-elektronici, npr. za proizvodnju MOSFET- ova sastavljenih od nanožica dužine ~10 nm.

Ogroman potencijal za primenu nano-tehnologije izazvao je zabrinutost u naučnim krugovima: realna je opasnost od primene nano-tehnologije u vojne svrhe. U izveštaju Centra za odgovornu primenu nano-tehnologije navodi se da bi implementacija te tehnologije u vojnoj industriji dovela do pojave potpuno novih oružja za masovno uništenje (genetsko oružje), sistema za nadgledanje i dr., protiv kojih ne bi postojala adekvatna odbrana (zaštita). Vlada zabrinutost i zbog mogućeg uticaja industrijske proizvodnje i aplikacija nano-materijala na čoveka i njegovu okolinu.

Organizacije kao što su Centar za odgovornu primenu nano-tehnologije snažno se zalažu za regulaciju primene nano-tehnologije od strane država. Međutim, neki navode da bi previše strogi zakoni mogli ugušiti naučno istraživanje i razvoj inovacija koje bi mogle u velikoj meri unaprediti čovečanstvo. Berkli, u Kaliforniji, je trenutno jedini grad u SAD koji je zakonom regulisao nano-tehnologiju.

Mogući rizici

Nedavno su objavljeni radovi u kojima se tvrdi da neki od nano-proizvoda ispoljavaju neželjene efekte. Otkriveno je da se nano-čestice srebra, koje se ugrađuju u čarape radi neutralisnja neprijatnih mirisa, oslobađaju tokom pranja. Pa gde je tu problem, zapitao bi se neko. Problem nastaje kada te nano-čestice srebra sa otpacima i otpadnim vodama dospeju do centara za preradu vode ( water treatment plants ) i otpada. Naime, nano-čestice srebra su bakteriostatičke, zbog čega uništavaju, između ostalih, i korisne bakterije koje su izuzetno važne u procesima prerade u ovim centrima. Studija univerziteta Ročester utvrdila je da se kod laboratorijskih pacova koji su udahnuli nano-čestice značajno povećao broj zapaljenja jer su se ove taložile u plućima i mozgu. Dvogodišnja studija na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu (UCLA) otkrila je da je kod laboratorijskih miševa koji su konzumirali nano-titanium dioksid došlo do oštećenja DNK i hromozoma koja su bila ekvivalentna oštećenjima koja nastaju kao posledice raka, srčanih i moždanih oboljenja i starenja.

Mikroskopski sićušni mehanički uređaji, nazvani nano-mašine, sve su bliže stvarnosti. Naučnici predviđaju da će nano-evolucija obuhvatiti sve aspekte našeg života. To i pored svih prednosti izaziva zabrinutost, pogotovo kada se uzme u obzir da kompletan razvoj, proizvodnja i dustribucija skoro uopšte nisu obuhvaćeni državnim aktima niti regulisani adekvatnim zakonima. Ukoliko se takvo stanje u skorijoj budućnosti ne reguliše, posledice po ljudski rod mogu biti nesagledive.

 

B.Č.


 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 71
Planeta Br 71
Godina XII
Nov. 2015 - Jan. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA