MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 71
Planeta Br 71
Godina XII
Nov. 2015 - Jan. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHEOLOGIJA

 

Pripremio: Oliver Klajn


Pokolj od pre 7 milenijuma

Praistrijski nasilnici

Na 15 km od Frankfurta na Majni, u nemačkoj saveznoj državi Hesen, je opština Šenek. U njoj je selo Kilianštaten, odnedavno mesto senzacionalnog i donekle bizarnog arheološkog otkrića: nađena je masovna grobnica stara sedam milenijuma. Temeljno su istraženi ostaci 26 leševa. Među žrtvama su i deca.

Najuočljiviji su bili tragovi nasilja na listovima nogu. Kod polovine žrtava vidljivo je postojanje namere da se ovaj deo nogu smrska. Nameću se dva moguća razloga za ovo: jedno objašnjenje bi bilo da je to urađeno da bi se eventualno sprečio beg žrtava. Drugi razlog je mogao biti da se opomenu ostali kakva ih sudbina čeka među onima koji su preživeli teror ovih preistorijskih nasilnika. Postoji i teorija da je uništavnje nožnih listova posledica verovanja da će se time sprečiti da duhovi žrtava proganjaju zločince.

Arheolozi i antropolozi su registrovali i oštećenja na lobanjama i rane koje su bile uzrokovane strelama. Stručnjaci nisu u stanju da utvrde da li je reč o zločinu nad živim ljudima ili o iživljavanju nad leševima. Sve se ovo dešavalo na neolitskom arehološkom horizontu Kultura linearne grnčarije koja je u stručnim krugovima poznata kao LBK (po nemačkoj skraćenici). Arheološki horizont, odnosno

sloj obuhvata široko rasprostranjene zajedničke umetničke odlike na jednom nalazištu ili na većem geografskom prostranstvu. LBK kultura je trajala od približno 5500. do 4500. godine pne i predstavlja prekretnicu u širenju poljoprivrede u Evropi.

Pre nalaza u Kilianštatenu, nađene su još dve masovne grobnice, u Nemačkoj i Austriji. I one pripadaju Kulturi linearne grnčarije. Otkrivene su 80-tih godina prošlog veka.

Sve tri masakra su se zbila u vreme kada se bližio kraj ove kulture, što navodi arheologe na zaključak da je tada došlo do žestokih obračuna među stanovništvom koje je sve više usvajalo poljoprivredni model života. Po svemu sudeći pokolj u Kilianštatenu nije izuzetak već deo širih i vrlo brutalnih sukoba koji su se odvijali u to vreme.

Neki smatraju da je to zapravo bio rat. Tu je i faktor klimatskih promena, do čega dolazi upravo u vreme pomenutih masovnih zločina. Trajno naseljevanje stanovništva vezanog za zemlju i porast nataliteta mogli su da dovedu do napetosti i sukoba sa smrtnim ishodimam.

Postojala je i neka vrsta granice u blizini Kilianštatena, što je utvrđeno na osnovu trgovine kremenom. Iskopavanja su pokazala da se uglavnom odvijala unutar podeljenih zajednica a malo ili nikako preko te granice. Moguće da je bio i period suše koji je podstakao borbu za prirodna dobra.

Odsustvo mladih žena među ubijenima bi moglo da znači da su one otete, odnosno zarobljene. Po svemu sudeći, u Kilianštatenu i u dva slična slučaja radilo se o manjim naseljima, tj. selima sa po trideset ili četrdeset stanovnika u kojima su istrebljeni svi stanovnici osim devojaka. Za ovo poslednje otkriće saznalo se tako što je jedna građevinska firma naišla na kosti i o tome obavestila naučnike sa univerziteta u Majncu. Zatim su te kosti umotane u novinsku hartiju i dostavljene stručnjacima. Bile su mahom dosta oštećene i u fazi raspadanja. Odmah je upalo u oči da nisu primenjeni rituali i pravila sahrana iz neolita, što je nauci poznato. Od 26 leševa polovina su pripadala deci pri čemu je najmlađe bilo beba od šest meseci starosti.

 

Oliver Klajn

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 71
Planeta Br 71
Godina XII
Nov. 2015 - Jan. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA