MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 71
Planeta Br 71
Godina XII
Nov. 2015 - Jan. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - Istraživanje Sunčevog sistema

 

 

„Rosetin“ spektrometar „rosina“

Novi uređaj u kosmosu

Spektrometar „rosina“ na sondi „roseta“ prvi put je otkrio plemeniti gas argon na kometi 67/P Čurjumov-Gerasimenko. Postoji teorija o ulozi kometa u „isporučivanju različitih sastojaka“, kao što je voda, na Zemlju a ova merenja idu u prilog takvim tvrdnjama.

Smatra se da su komete predstavnici ledenih planetezimala (objekti koji su navodno postojali unutar solarnih maglina) koji su mogli značajno da doprinesu sastavu isparljivih čestica na planetama ranog Sunčevog sistema. Takođe se veruje da sa kometa sigurno potiče bar deo vode na Zemlji mada je pitanje koliko. Hans Balsiger (Institut za fiziku Univerziteta u Bernu, Švajcarska) i njegov tim su uspeli da ustanove prisustvo plemenitog gasa argona u komi (magličasti omotač jezgra komete) kod 67/P Čurjumov-Gerasimenko. To je prvi put da istraživači mogu da izmere prisustvo ovog gasa na kometi. Odnos zastupljenosti argona i vode na Zemlji je za nekoliko magnituda niži nego što je slučaj na 67P/Č-G. Da je situacija na Zemlji slična onoj na kometi, imali bismo daleko veće količine argona u svojoj atmosferi. Rezultati istraživanja koje je deo misije sonde Evropske svemirske agencije objavljeni su u časopisu  Science Advances.

Jedan od glavnih ciljeva misije „Roseta“ je da na licu mesta izmeri isparljivi inventar komete b 67P, takozvane komete iz jupiterske porodice. Alatka za ova merenja zove se „rosina“, maseni spektrometar napravljen na Univerzitetu u Bernu. Uređaj ima visoku osetljivost i visoku rezoluciju za masu, što dozvoljava poređenje s Halejevom kometom, jednom od najpoznatijih u istoriji čovečanstva gde su odrađena jedina prethodna merenja ovakve vrste, 1986. Informacije o kakvim sada govorimo i koje nam obezbeđuje „rosina“ ne mogu se dobiti od meteorita na Zemlji (koji su do sada bili jedini dostupni uzorci).

U oktobru 2014. „rosina“ je otkrila dva izotopa argona tokom prolaska pored komete na udaljenosti od samo 10 km od površine. U toku četiri dana istraživači su uporedili količinu argona s količinom drugih molekula u komi. Ishod ove procene je da su doprinosi s kometa poput 67P Zemljinim okeanima veoma mali. Prethodni podaci „rosine“ u vezi sa odnosom vodonika i deuterijuma na kometi već idu u tom pravcu. Merenja plemenitih gasova na licu mesta su važni dodaci merenjima deuterijuma u vodi i molekula azota u komi 67P. To dalje upućuje na pitanje formiranja temperature prvobitnog materijala komete.

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 71
Planeta Br 71
Godina XII
Nov. 2015 - Jan. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA