MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 82
Planeta Br 79
Godina XV
Januar - Februar 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 111
Maj 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICA 2017

 

I digitalizacijom do zdravlja

Na sajmu MEDICA 2017, posetioci su mogli da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u sledećim oblastima: elektromedicina i medicinska tehnika, laboratorijska tehnika, dijagnostika, fizioterapija/ortopedska tehnika, pribor i potroš- ni materijal za praksu i bolnice, informaciona i komunikaciona tehnika, facility management, tekstilna roba, tehnika za opremu medicinskih ustanova, medicinske usluge i izdavačka delatnost. „Kao značajno mesto susreta proizvođača i korisnika medicinske opreme, Medica i Compamed oduvek su bili od najvećeg međunarodnog značaja i kao takvi uvek potrebni i korisni.

Najuticajniji stručnjaci za proizvodnju i usavršavanje medicinske opreme i ovog puta okupili su se u Diseldorfu da bi saznali šta su najnoviji dometi proizvođača medicinske opreme”, istakao je Joakim Šafer, direktor Sajma, sumirajući rezultate najnovije smotre prozvođača i snabdevača medicinskom opremom i najveće svetske izložbe medicinske tehnologije. Među 123.000 posetilaca, preko 60 posto bili su oni koji su došli iz oko 130 država sveta.

Među njima su bile brojne ekipe stručnjaka koji su danas na čelu naučnih i stručnih timova u Kini, Indiji, Nepalu i Kolumbiji, zajedno sa posetiocima iz Evrope koji godinama prate ovaj sajam. Joakim Šafer podvlači da je najveći broj izlagača od ukupno njih 5100 došao iz zemalja van Nemačke, pokazujući šta se sve danas može postići na polju proizvodnje medicinske opreme i primene novih načina lečenja. Prema navodima Udruženja proizvođača medicinske opreme, očekuje se da promet tom opremom u 2018. poraste za 6 %, što se može već sada zaključiti na osnovu izveštaja grupnog uzorka 106 proizvođača koji su izlagali na Sajmu.

Zasnovani na iskustvima stručnjaka, Medica, Rehacare i Compamed ponudili su stručnjacima sve što čini najnoviju opremu za lečenje u rehabilitaciju. Uz ovo, novoustanovljeni skup Medica Academy bio je sertifikovani trening tečaj za lekare različitih specijalnosti. Prevencija infektivnih bolesti trenutno se pokazala kao središnja tema više seminara na kojima se raspravljalo o posledicama migracija, pojedinač- nih i grupnih, o medicini tokom putovanja, primeni higijenskih mera i primeni novih terapija. Jedan od programa bila je Medicine Sport Conference, gde je u prvom planu bila sportska medicina, čemu treba dodati i međunarodnu konferenciju Dimimed, vezanu za vojne potrebe i zbrinjavanje stradalih u okolnostima prirodnih katastrofa i ratnih sukoba. Tu su pokazani novi računarski programi koji imaju za cilj rešavanje medicinskih problema van medicinskih ustanova, na terenu. 

 

MEDICAIZLAGAČI IZ SRBIJE

Davno prepoznajući potrebu za prisustvom na Sajmu „Medica” PRIZMA se kao izlagač pojavljuje već 17. put. Ovoga puta izloženi su uređaji koji su već prisutni na tržištu i čija se prodaja odvija na svim meridijanima, kao i novi proizvodi proistekli iz razvoja, na kojima će se u narednim godinama bazirati izvozna strategija kompanije. PRIZMA je predstavila sledeće uređaje:

• PROFI SONIC – profesionalni ultrazvučni inhalator,

• PROFI SONIC H – profesionalni ultrazvučni inhalator sa mogućnošću zagrevanja aerosola,

• PRIZJet – kompresorski inhalator,

• PRIZSALT+ – halogenerator,

• multiSALT – halogenerator,

• PABPM – nosivi aparat za ambulantno merenje krvnog pritiska,

• PA1 – aneroidni aparat za merenje krvnog pritiska i

• DENTALJet – oralni irigator.

PROFESIONALNI ULTRAZVUČNI INHALATOR PROFI SONIC 

Je profesionalni ultrazvučni inhalator, velikog kapaciteta i veoma modernog dizajna. Zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir (LCD touch screen display) moguće je vršiti različita podešavanaja: brzina stvaranja aerosola, protok vazduha, vreme početka i trajanja inhalacione terapije, a pozadinsko osvetljenje ekrana omogućava čitanje i u mraku.

Čestice aerosola su optimalne veličine, što obezbeđuje efikasno dopremanje leka do najsitnijih delova disajnih puteva. Samim tim veći je terapijski efekat primenjenog leka.

MOLEKULARNI MIŠ PRED VRATIMA

Italijanska kompanija „Alifax” patentirala je aparat koji se zove „molekularni miš” (Molecular Mouse). Ovaj aparat je prvi sistem koji je ručni i koji je na bazi čipa/ketridža. Sam aparat teži svega 300 gr umesto dosadašnjih 25 kg. Dimenzije su mu 14x7x8,5 cm, što je više od sto puta manje nego aparati koji se danas koriste. Obzirom da se radi o tehnologiji koja je napredna, aparat ima komunikaciju putem USB porta, bluetooth-a kao i mogućnost povezivanja sa smart-phone uređajima. Biće omogućeno puštanje aparata u rad mobilnim telefonom.

Posao operatora se svodi na dodaovanje uzorka u čip, ubacivanje čipa u aparat i bukvalno pritiska jednog dugmeta koje će uraditi celokupnu analizu. Sam čip koji je srce ove tehnologije, koristi metode polu-provodnika i liofiliziranih reagenasa, a potrebno je svega 5 μl uzorka za samu analizu.

Čip/ketridž ima mogućnost detekcije 18 parametara ili 6 simultanih multi-reakcija (više parametara se detektuje iz istog uzorka istovremeno). Aparat će doći u 2 oblika: jedan koji je namenjen primarno za nauku, gde će korisnik samo dodavati uzorak željene sekvence koju želi da umnoži, i drugi koji je namenjen za kliničke upotrebe i medicinu.

Trenutna paleta testova koji će se naći dostupni krajem sledeće godine su: panel za meningitis, panel za tuberkulozu i rezistencije na lekove, paneli za sepsu - gram negativnih i gram pozitivnih bakterija, respiratorni panel, panel za endokarditis, gastro-intestinalni panel, panel za detekciju gljiva i kvasaca, meticilin-rezistentni stafilokok i panel za rezistencije bakterija. 


MEDICA
 

I na ovom sajmu bilo je uočljivo duboko prodiranje digitalizacije u sfere lečenja. Ekonomska i radna isplativost i lako rukovanje medicinskim uređajima čine da se mnogo brže dobijaju informacije i za najsloženije probleme. Mobilni kompjuterski programi na tabletima i smartfonima, zajedno sa dodacima, vode ka novom trendu dematerijalizacije dijagnostike, što je praćeno sa sve više povezanih elektronskih sistema, izuma i proizvoda zasnovanih na softverskim rešenjima.

Po dimenzijama, oprema je sve manja i lakša a sve je više funkcija u njoj; na primer, ultrasaund sistem, koji sadrži samo kombinaciju prenosnika, smartfona i programske kartice, bio je veoma zapažen proizvod. Kako proizvođači navode, to je posebno korisno u kardiologiji, jednoj od najzahtevnijih oblasti medicine.

Takođe pokazano je i ono što se nanosi: na primer, flasteri za zarašćivanje rana nastalih kao posledice dijabetesa, kardio-oboljenja i nedovoljne cirkulacije. Ili, novi senzor sistem koji omogućuje pune pokrete ljudi sa ortopedskim i staračkim teškoćama. Nova era u bolnicama bila je skup koji je privukao više hiljada posetilaca, mahom stručnjaka koji su raspravljali o digitalizaciji u kliničkim uslovima i međusobnoj povezanosti elektronike i medicinskih postupaka. Kao primer, istaknut je Health Action Plan 2012- 2020, pokrenut od strane posebne komisije EU.

Compamed je okupio gotovo osam stotina izlagača iz 35 zemalja. Kompanije i istraživački instituti prikazali su nove domete medicinske trehnologije. Ove godine u središtu pažnje bile su sićušne komponente: merači, senzori, promenljivi sklopovi koji se dugo ili trajno nose, tehnološki pribor za proveru i održavanje zdravlja... MEDICA 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj - Jun 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA