MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA

»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 87
Planeta Br 87
Godina XVI
Novembar - Decembar 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

Kardiologija

Vitamin D - ključ kardiorespiratornog zdravlja

Dobro je poznato da je vitamin D važan za zdravlje kostiju, ali je sve više dokaza da on ima svoju ulogu i u drugim delovima tela, uključujući srce i mišiće. Prema jednoj američkoj studiji, nedavno objavljenoj u “Evropskom časopisu za preventivnu kardiologiju”, nivo vitamina D u krvi u vezi je i sa kardiorespiratornim kapacitetom.
Kardiorespiratorni kapacitet - ili fizička spremnost - definiše se kao sposobnost srca i pluća da, tokom vežbanja, mišiće snabdevaju kiseonikom; najbolje se meri kao maksimalna VESTI IZ MEDICINEpotrošnja kiseonika tokom vežbanja (VO2 max). Ljudi sa većim kardiorespiratornim kapacitetom zdraviji su i duže žive. Američka studija je pokazala da su i viši nivoi vitamina D u vezi sa boljom fizičkom spremnošću, i to na reprezentativnom uzorku populacije u SAD starosti 20-49 godina, korišćenjem podataka Nacionalnog istraživanja o zdravlju i ishrani (NHANES) 2001-2004. Studija je obuhvatila 1.995 učesnika - 45 odsto žena, 49 odsto belaca, 13 odsto obolelih od hipertenzije, a 4 odsto od dijabetesa. Učesnici sa najvišim nivoima vitamina D u krvi imali su 4,3 puta veći kardiorespiratorni kapacitet od onih sa najnižim nivoima; ta veza je ostala značajna (2,9 puta) i nakon podešavanja faktora koji su na nju mogli da utiču, kao što su starost, pol, indeks telesne mase, pušenje, hipertenzija i dijabetes. Autori studije naglašavaju da se odnos između viših nivoa vitamina D i bolje fizičke spremnosti potrđuje i kod muškaraca i žena, i kod mlađih i kod starijih, u svim etničkim grupama, bez obzira na indeks telesne mase ili naviku pušenja, postojanje hipertenzije i dijabetesa. Štaviše, svakh 10 nmol/L povećanja nivoa vitamina D odrazilo se kao statistički značajno povećanje VO2 max od 0,78 ml/kg/min.
U studiji se, međutim, napominje da pravilo “što više vitamina D, to bolje” ipak ne važi jer je vitamina D u prevelikim dozama toksičan i može da ima za rezultat višak kalcijuma u krvi, što izaziva mučninu, povraćanje i slabost. Ali, toksičnost vitamina D je, u najvećem broju slučajeva, uzrokovana megadozama suplemenata, a ne ishranom ili izlaganjem suncu, pa je redovna kontrola nivoa vitamina D u krvi potrebna samo kod uzimanja vitaminskih tableta.


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA