MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

NEUROLOGIJA

Genske mutacije i Alchajmerova bolest

 

Tim ruskih neurobiologa sa Politehničkog univerziteta “Petar Veliki” u Sankt Peterburgu objavio je članak u časopisu Neuroscience o istraživanju uzroka Alchajmerove bolesti i predložio metode terapije. Naučnici veruju da je bolest povezana sa genima koji kodiraju formiranje kontakata između neurona; takođe, otkrili su supstancu koja može značajno da smanji negativni efekat mutacija u tim genima.
Alchajmerova bolest jedna je od najraširenijih neurodegenerativnih bolesti koje se manifestuju kod starijih osoba. U početku, oboleli dožive kratkotrajno, a zatim dugoročno oštećenje pamćenja, što vodi demenciji. Uzroci i glavni fiziološki putevi bolesti i dalje su nepoznati, pa nema ni efikasne terapije, a danas dostupni lekovi mogu samo da uspore pojavu simptoma. Osim toga, bolest se teško dijagnosticira u ranim fazama.
Gubitak pamćenja je, smatra se, uzrokovan disfunkcijom sinapsi u mozgu. Nervna sinapsa je mesto kontakta između različitih nervnih ćelija (neurona). Bilo koje abnormalnosti u ovom kontaktu negativno utiču na mnoge moždane funkcije, uključujući i memoriju.
Alchajmerova bolest može da se nasledi, i u tom slučaju oboleli su nosioci mutacija. Neke od njih mogu da se nađu u genima koji kodiraju protein prekursora amiloida (APP). Ćelijski enzimi (sekretaze) presecaju mutirani protein i formira se amiloidni peptid beta. Ostale mutacije mogu da se pojave u genima koji kodiraju preseniline, proteine u ćelijskoj membrani koji su deo sekretaze koja cepa APP da bi se stvorio beta amiloid. Sve to dovodi do stvaranja amiloidnih plakova u mozgu koji prekidaju sinaptičke kontakte i uzrokuju razvoj bolesti.

VESTI IZ MEDICINE

Ruski naučnici proučavali su mutaciju PSEN1DE9, uzročnika uklanjanja određene genske regije koja kodira presenilin 1. Ova mutacija pronađena je kod pacijenata u Finskoj, sa naslednim oblikom Alchajmerove bolesti. Da bi proučili svojstva te mutacije, autori rada dodali su mutirani gen presenilin 1 kulturama neurona, zajedno sa genom koji kodira jedan fluorescentni protein. Ovo poslednje pomoglo je naučnicima da registruju promene u morfologiji sinapsi. Mutirani gen i gen fluorescentnog proteina dodati su istovremeno, i samim tim je svaki fluorescentni neuron izrazio mutirani presenilin 1 gen. Dendriti - kratki nervni završeci koji se nalaze na telu neurona - na svojoj površini imaju male izbočine (bodlje), čiji oblici ukazuju na fazu razvoja sinapse i njenu aktivnost. U ćelijama sa mutacijom PSEN1DE9 broj bodlji u obliku pečurke je znatno smanjen, što je znak smanjenog područja kontakta između neurona. Pored promena u obliku dendritičnih bodlji, ćelije su takođe doživele promene u svojoj sposobnosti da prenose jone kalcijuma koji igraju važnu ulogu u stvaranju nervnog impulsa. Konkretno, neuroni sa PSEN1DE9 mutacijom pokazali su povećanje aktivnosti kalcijumskih kanala koje aktivira unutarćelijski kalcijum. Nakon što su dodata jedinjenja EVP4593 koja blokiraju te kanale, negativni efekti mutacije znatno su smanjeni i neuronske funkcije su se gotovo vratile u normalu.
Vođeni time, istraživači sugerišu da bi EVP4593 i jedinjenja sa sličnom aktivnošću mogla da postanui obećavajući prototip lekova za Alchajmerovu bolest. Naglašavaju, međutim, da je oboljenje multifaktorno, što znači da različiti pacijenti mogu da dožive  disfunkcije u različitim signalnim putevima, te da terapija treba da se određuje pojedinačno za svakog pacijenta.

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA