MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 52
Godina X
Julu - Avgust 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEHNOLOGIJA

 

Pripremio: Miomir Tom

 

Svet superstvari

Metal levitira, voz bez trenja, helijum rotira...

Vekovima su prevaranti ubeđivali ljude da je moguće prkositi gravitaciji ili prolaziti kroz zidove. Ipak, svi su ti trikovi mali u poređenju sa onim što stvarni svet nudi

Ukoliko se komad metala ohladi do temperature koja je blizu apsolutne nule, može se videti kako metal levitira iznad magneta, ili da čvrsti materijali prolaze jedni kroz druge. Ova neobičnost ne služi samo za zabavu - na osnovu ovih čudnih fenomena može se pronaći rešenje za izbavljenje iz energetske krize, a i naći neka objašnjenja prirode svemira.

Taj svet je jako hladan; postoji na temperaturi od samo nekoliko stepeni iznad apsolutne nule. Jedan od načina da se pređe prag ovog sveta jeste da se tečni helijum ohladi na samo 2 kelvina. Tada helijum počinje da se rotira i postaje „superfluid“, tečno stanje bez viskoziteta, i počinje da prkosi zakonima gravitacije, mada je praktičnija vrednost ovakvog materijala njegovo neobično termalno ponašanje. U CERN-u su otkrili da se ovaj tečni helijum jako sporo zagreva nakon što postane superfluid. Naučnici veruju da će superfluidi pomoći u izgradnji mašine koja bi trebalo da otkrije najskrivenije tajne sila koje deluju u Univerzumu i koje utiču na njegovo postojanje.

LHC magneti koji se koriste u CERN-u takođe imaju supersvojstva. Oni su načinjeni od srodnika superfluida, odnosno superprovodnika. Na temperaturama koje su blizu 0 kelvina, mnogi metali gube otpor na elektricitet. To dovodi do toga da superprovodnici stvaraju izuzetno snažna magnetna polja, pa su idealni za prenos ili skladištenje energije. Na prenosu struje preko superprovodnike ne bi se gubilo nimalo energije zbog električnog otpora, a ovi materijali bi se mogli koristiti za skladištenje energije koja se dobija od solarne energije ili energije vetra, što bi bilo idealno rešenje za svetske energetske probleme.

U Kini i Japanu eksperimentalni vozovi koriste još jednu odliku superprovodnika: Majsnerov efekat. Superprovodnici lebde iznad magneta zbog toga što magnet u njima pokreće strujanje koje stvara sopstveno magnetno polje, suprotno od polja magneta. Uzajamno odbijanje čini da superprovodnici lebde. Ako se voz postavi na superprovodnik, to je osnova za levitirajući prevozni sistem lišen trenja. Takvi „maglev“ vozovi koriste keramiku koja se ponaša kao superprovodnik na višim temperaturama, pa ju je lakše hladiti, uz upotrebu tečnog vodonika.

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA