MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 56
Godina X
Mart - April 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEORIJE

 

Pripremio: M.Đ.

Zidovi tamne materije

Prolazak kroz magnetna polja

Zemlja stalno naleće na zidove tamne materije, a sada postoje načini da se to i utvrdi. Takav je zaključak fizičara koji kažu da bi svemir mogao biti pun razbacanih polja sile koja su nastala ubrzo posle Velikog praska.

Dosadašnja posmatranja mase u toj formi u kosmosu ukazuju da oko 86 % celokupne materije čini tamna materija, čije se uzajamno dejstvo sa običnom materijom može konstatovati samo na osnovu gravitacije.

Najpopularnija teorija kaže da tamnu materiju sačinjavaju krupne čestice čije je međusobno dejstvo slabo. Takve čestice bi trebalo da na običnu materiju deluju i preko slabe nuklearne sile a njihovo prisustvo bi trebalo da ima mali, ali merljivi uticaj. Pa ipak, godine potrage za takvim česticama nisu dale rezultat.

"Do sada ništa nije nađeno i vreme je da proširimo spektar naših istraživanja", kaže Maksim Pospelov, sa Univerziteta Viktorija, u Kanadi. "Naš predlog je da se potraže neki drugačiji pokazatelji."

Pospelov i njegove kolege razmatraju teoriju po kojoj je deo tamne materije povezan u strukture koje zovu domenski zidovi, nešto nalik pregradama između gusto spakovanih mehurića. Ideja glasi da je vreli rani kosmos bio pun neke egzotične sile koja je nasumično varirala. Kako se svemir širio i hladio, ta sila se zamrzla, ostavljajući razbacane domene, a svaki od njih ima sopstvenu drugačiju vrednost polja.

Domenski zidovi

To što se različita polja nalaze jedna do drugih zahteva da energija bude uskladištena u domenske zidove. Masa i energija mogu da se pretvaraju jedna u drugu tako da, u globalu, mreža domenskih zidova može izgledati kao koncentracija mase - zapravo kao tamna materija, kaže Pospelov.

Ako je mreža domenskih zidova dovoljno gusta - recimo, ako je širina domena nekoliko stotina puta veća od rastojanja između Zemlje i Sunca - Zemlja bi kroz domenski zid prolazila svakih nekoliko godina. Ljudska bića ne bi osetila ništa, ali zapravo bismo neopaženo prošli kroz zid.. Takve zidove mogu da registruju jedino magnetometri, naprave za merenje magnetnih polja, kaže se u nedavno objavljenoj studiji. Oni zapravo ne bi detektovali polja unutar domena, ali bi registrovali promene na Zemlji pri prolasku kroz domenski zid.

Zidovi tamne materije do sada nisu registrovani jer je to nemoguće na osnovu očitavanja jednog magnetometra - pošto su toliko mala da se gube u opštem šumu.

"Nikada ne biste bili u stanju da kažete da li je izmerena vrednost posledica prolaska kroz neko bizarno magnetno polje ili zato što je neko od saradnika ispustio svoj mobilni", kaže Pospelov.

On smatra da je za uspešno detektovanje potrebno bar pet detektora razmeštenih po svetu. Njegove kolege iz Poljske i Kalifornije su već postavili magnetometre i dokazali da su dovoljno osetljivi za ostvarenje tog pokušaja.

Dokazivanje postojanja domenskih zidova ne može da objasni svu tamnu materiju u kosmosu, ali bi bar objasnilo zašto je tako teško utvrditi postojanje tamnih čestica. A to bi predstavljalo važan pomak.

M.Đ.

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 56 naslovna
Godina X
Mart - April 2013.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA