MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 61
Planeta Br 60
Godina XI
Januar - Feb. 2014
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

SAJMOVI

 

 

MEDICA 2013.

Zdravlje podržano znanjem

Dobre međunarodne poslovne veze, kao i slučaju drugih proizvoda, postaju sve važnije za proizvođače medicinskih aparata i medicinske opreme. Samo dobro pozicionirani proizvođači na međunarodnom tržištu mogu da drže ravnotežu između ponude i plasmana na duže vreme: gledajući globalno, zahtevi rastu. Ovo je u najkraćem osnovna poruka sajma medicinske opreme MEDICA 2013, održane u Diseldorfu od 20. do 23. novembra.

Na najvećoj svetskoj izložbi dostignuća u medicinskoj tehnologiji ove godine učestvovao je 4.641 izlagač iz 66 zemalja. Uporedo, održano je više drugih skupova i savetovanja, izložbi i konferencija - sve vezano za unapređenje postupka dijagnostifikovanja i lečenja. Padantni domaćini istakli su da je ove manifestacije posetilo preko 132.000 posetilaca, iz više od 120 zemalja, što sajam u Diseldorfu čini najvećom izložbom medicinske opreme i tehnologije u svetu.

Učesnici su ponudili širok spektar novih i usavršenih prozvoda najvišeg kvaliteta za potrebe efikasne medicinske nege - od novih tehnologija, elektromedicine, laboratorijske tehnike i ortopedske opreme do zdravstvenog IT-ija.

„Poslednjih par godina, vidno narasta broj izlagača i posetilaca, posebno iz zemalja sa visokom stopom privrednog razvoja, iz sredina u kojima napreduje medicinska tehnologija i uvećavaju se potrebe za efikasnom zdravstvenom zaštitom. Poseban trend rasta vezan je azijske države, Rusiju, zemlje Južne Amerike i Kinu“, naveo je Joahim Šafer (Joachim Schafer), glavni direktor Sajma u Diseldorfu, jedan od onih koji je utvrdio vodeće mesto MEDICA-e na polju smotre najboljih svetskih proizvođača medicinskih aparata i tehnologije.

Mihajlo Miletić (desno) sa saradnikom iz Prizme,Kragujevac, niz godina uspešni izlagač na Sajmu Medica

Ovaj položaj ostvaren je, kao se ističe, u saradnji sa vodećim nemačkim prozvođačima medicinske opreme. Prema jednom nedavnom izveštaju, nemački izvoz ovih proizvoda narastao je na 23 milijarde evra, čemu je zajamac dala i konkurencija proizvođača iz drugih država. Na drugoj strani, konkurencija na nemačkom tržištu je veoma jaka zbog brojnih domaćih i proizvođača iz inostranstva, što se na ovogodišnjem sajmu moglo lako uočiti.

Pored izložbenog dela, novi deo programa bila je Medica Education Conference, izuzetno posećena svakog dana održavanja; obuhvatila je prikaze obuke za rad na najnovijim aparatima, primenu najnovijih laboratorijskih postupaka i brojne radionice koje su vodili najugledniji svetski stručnjaci. Predavanja su vođena dvojezično i za teme su imala pitanja medicinskog i biološkog tretmana, genetike, infektologije, medicinske higijene i laboratorijskih postupaka.

Održan je i DiMiMED, savetovanje o vojnoj medicini i lečenju u uslovima prirodnih katastrofa, vojnih sukoba i razaranja druge vrste. Takođe, i MEDICA MEDICINE + SPORT , skup koji se odnosio na sportsku medicinu. Mada su ovo bila prva takva tematska okupljanja na sajmu koji traje više od četiri decenije, oba savetovanja bila su izuzetno posećena i uspela u smislu prenošenja medicinskih znanja vezanih za tehnologiju i rad nestacionarne medicinske opreme, one koja je predviđena za dobijanje vitalnih podataka o stanju ugroženih i za njihovu rehabilitaciju u otežanim uslovima - uz poseban osvrt na vojnu medicinu i zbrinjavanje u slučaju prirodnih katastrofa, na mobilne sisteme i aparate koji deluju na otvorenom prostoru.

Milan Knežević

Milan Knežević, direktor Bel Medica, i Joahim Šafer, glavni direktor Sajma

Dr Ninoslav Ribić, ginekolog, Medical Group Dr Milorad Avramović, urolog,
Markomed

Izazovi rada u bolničkim uslovima bili su u središtu pažnje 36. nemačke konferencije na temu „Bolnice potrebne u budućnosti“. Govoreno je o nezi i lečenju ljudi, o planiranju rada i nadzoru nad pacijentima. Posebno zanimanje, koje je pobudilo razgovore stručnjaka, odnosilo se na primenu prava pacijenata u kontekstu međudržavnih odnosa i međunarodnih povezivanja, što je znatnim delom i pravno-humanitarno pitanje. Ovaj skup pratilo je gotovo dve hiljade stručnjaka sa raznih strana sveta.

Po pitanju ponuđenih inovativnih rešenja, uočljiv je trend uvođenja telemedicinskih aplikacija za nadziranje stanja pacijenata i novog pribora za merenje različitih telesnih parametara. Analize su pojednostavljene zahvaljujući brojnim novim rešenjima, u šta su uključeni čak i smartfon, tablet računari i ultrasonični uređaji.

U delu COMPAMED , međunarodnom sajmu snabdevača proizvodima medicinske tehnologije, nastupio je 681 izlagač iz 37 zemalja. Predstavljeno je mnoštvo tehničkih rešenja - od novih materijala, komponenti i pakovanja do složenih mikro-sistema i proizvoda nanotehnologije.

Parametri

Svetsko tržište medicinskom opremom raste po stopi od 6 odsto godišnje. U pozadinim ovog rasta su, na jednoj strani, zemlje čija društva postaju sve starija, a na drugoj snažan demografski rast u zemljama u razvoju, tehnički napredak i uvećanje potrošne moći gotovo svuda u svetu. Tako se i dešava da tržišta medicinskom opremom često beleže snažniji rast od bruto dohodaka zemalja na koje se taj rast odnosi. Kako se predviđa, ako se sadašnji trendovi nastave, svetsko tržište medicinskom opremom i lekovima narašće sa današnjih 5 na 15 triliona evra do 2030. godine.

Talas sa istoka

I ove godine nastavljen je trend povećanja broja izlagača - proizvođača sa istoka, pre svega iz Kine u Južne Koreje. Štandovi kineskih i korejanskih firmi su sve veći, portfolio aparata sve širi i sve zanimljiviji. Stiče se utisak da renomirani evropski prozvođači polako gube korak sa gigantima sa istoka i da uskoro, osim tradicije i poznatog imena, neće moći puno više da ponude od konkurenata sa istoka. Treba pomenuti i ulazak giganta Samsung Electronic u oblast laboratorijske dijagnostike koji je na sajmu predstavio novu paletu aparata, uz opremu radiološke dijagnostike, gde je prisutan već par godina.

U oblasti laboratorijske dijagnostike uočljiv je veliki broj firmi koje predstavljaju svoje POC (Point Of Care) aparate, što vodi ovu granu u novom smeru. Laboratorijska dijagnostika je vezana za laboratorije i njene ljude a POC aparati se nalaze na odeljenju, pored pacijenata i na njima rade lica koja su specijalizovana za rad u laboratoriji. Instalacijom POC aparata laboratorija se rasterećuje a rezultati se dobijaju odmah. ( Dr med. Zoran Milić, direktor, LABTEH doo )

Lečenje preko interneta

Telemedicina, telecare, iHealth... i slični nazivi sinonim su za medicinu koja je već zaživela na prostranstvima Amerike i Australije. Radi se o kliničkoj dijagnostici koja se realizuje tako što pacijent sebi okači određeni broj senzora i preko mobilne ili internet mreže bude konektovan sa zdravstvenom ustanovom koja ga pregleda. Zvuči strano, ali ako znamo da milioni ljudi na planeti žive stotinama kilometara udaljeni od zdravstvenih centara, postaje jasno da je lakše montirati sebi par senzora i slušati savete sa ekrana. Ovde nema ničeg čudnog, ali sada se pojavila i takva laboratorija. Potrebno je da izvadite sebi krv iz prsta i kanete je na „pločicu“ koja će, konektovana za PC ili MAC, poslati neverovatan broj podataka u centar iz kojeg će uskoro stići terapija ili savet. Do sada smo ovo imali kao platformu iPhone kao samomerač glukoze i holesterola koji na ekranu telefona pokazuje vrednost pomenutih parametara u krvi. Sada je paleta proširena za petnaest parametara među kojima i HIV. ( Milan Jovanović, Promedia )

Sve više elektronike

I ove godine nastavljen je naglašeni trend na inovativnim rešenjima koja povećavaju brzinu u dijagnostici kao i mobilnost upotrebe.

High-tech rešenja za medicinsku tehnologiju koncentrisana su na: bežično povezivanje, što daje širi dijapazon primene, bolja softverska rešenja postojećih test metoda - obuhvatnije, brže i lakše do izveštaja, korišćenje snažnijih procesora - povećana rezolucija uz bolju kompaktnost i manju potrošnju uređaja, poboljšanje dizajnerskih rešenja uz viši nivo pouzdanosti, integraciju sa IT servisima - jeftiniji, kvalitetniji i dostupniji pristup informacionim bazama.

Od ukupne produkcije medicinske tehnologije u Nemačkoj, 64 % se izvozi u druge zemlje. U ovoj oblasti, na prvom mestu su SAD, ali su tu i Kina, Japan, Koreja, Rusija, Izrael, Brazil...

Brendovi su zauzimali velike prostore i izlagali opremu sa snažnom prezentacijskom podrškom. Oni nude sveobuhvatna tehnička rešenja čije su komponente na tehnološkoj oštrici i integrisane u visoko razvijene bolničke sisteme. Ovoga puta izašli su sa ponudom kompaktnih ultrabrzih uređaja koji su u mogućnosti da za najkraće vreme potpuno opišu i dokumentuju stanje pacijenta kojeg tek treba hospitalizovati, što je posebno značajno u urgentnoj medicini. Recimo, PHILIPS je izložio ultrakompaktni i ultrapametni ultrazvuk, kojim se na terenu dobija kompletna slika pacijenta ugroženog srčanim udarom. Smartphoni, tableti ili apps-ovi postali su efikasni i jednostavni u oblasti sonografije, što se moglo videti na ovogodišnjem sajmu.

Sa druge strane opet, veći broj malih firmi je izložio uređaje za kućnu primenu poput merača pritiska ili minijaturnog EKG-a, kojim upravlja pacijent ili neko iz njegove okoline, a koji su u mogućnosti da se bežično sprežu sa mobilnim telefonima ili preko interneta kako bi doktorima dostavljaliu izmerene vrednosti.

Organizacija ove manifestacije, iako veoma zahtevna, obavljena je u nemačkom maniru - po planu i sa velikim angažovanjem profesionalaca i volontera. (Dipl.inž. Branislav Lukić)

Samo jedna iz Srbije

Nekada se sterilizacija vazduha u OP salama vršila samo kada sale ne rade i kada se u njima niko ne nalazi. Zahvaljujući tehnološkom napretku kompanije FAMED, iz Lođa (Poljska), usavršen je uređaj koji steriliše vazduh u prostorijama i kada se u njima nalaze pacijenti i osoblje. Verovatnoća da dođe do postoperativnih komplikacija svedena je na minimum. Savršenstvo u izradi OP lampi sa najnovijim tehnologijama takođe dokazuje vrednost ove kompanije.

Najnovija dostignuća se sada primenjuju i u bivšim socijalističkim zemljama koje su uspele da sačuvaju svoje firme i da se prilagode zahtevima tržišta. Na Sajmu se pojavila samo jedna proizvodna firma iz Srbije, kao simbol nekadašnjih proizvođača. Sopstvenim snagama i znanjem, nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti, po prilagođavanju normama EU, uspetio da se vratimo na svetsko tržište sa sopstvenim proizvodima. ( Milan Okiljević, Protehnom )

Dr Vukašin Kariklić i dipl.inž. Danijel Stojanović
Dr Vukašin Kariklić i dipl.inž. Danijel Stojanović, Maquet Đorđe Jović i Zorica Tričković,
Neomedicina, Niš, izlagači na Sajmu Medica

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 61 naslovna
Godina XI
Januar - Feb. 2014

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA