MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 61
Planeta Br 60
Godina XI
Januar - Feb. 2014
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - BLAGO PLANETE

 

Pripremila: Vesna Bosanac

Na pragu sutrašnjice

Mineralno bogatstvo Srbije

Mineralno bogatstvo Srbije može se smatrati značajnim, ali se još ne koristi u dovoljnoj meri. Pored fosilnih goriva, prvenstveno uglja, nafte i gasa, najveći razvojni potencijal Srbije su ležišta bakra, zlata, bornih minerala i litijuma. Ohrabruje i to što ćemo imati dovoljno domaćih stručnjaka u rudarsko-geološkoj oblasti za bližu, pa i dalju budućnost.

ugaljukostolcu01 U vreme opterećeno krizama koje potresaju svet, regione i lokalne zajednice, veoma ohrabruje pa i utešno zvuči podatak da Srbija raspolaže značajnim mineralnom bogatstvom, darom prirode. Ali, kao i svaki prirodni dar, treba ga detaljno ispitati i razvijati i brižljivo sa njim rukovati da bi se ostvarilo najviše što se može.

Mineralno bogatstvo Srbije ne koristi se u meri u kojoj je to stvarno moguće. Osnovni problemi su : nedostatak finansijskih sredstava za geološka istraživanja, nedovoljna prerađivačka industrija i relativno mali broj kompanija sa kadrom koji je sposoban da odgovori svim zadacima, kaže prof. dr Rade Jelenković, šef Katedre za ekonomsku geologiju, šef Departmana za ekonomsku geologiju Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije.

Iznad i ispod svetskog proseka

Pored resursa fosilnih goriva, pre svega uglja, nafte i gasa, naglašava prof. Jelenković, najveći razvojni potencijal Srbije čine ležišta bakra, zlata, bornih minerala i litijuma. Toj grupi mogla bi da se pridruže i ležišta molibdena, nikla i drugih sirovina. S obzirom na stepen istraženosti terena Srbije i sa stanovišta ekonomije, kaže ovaj ugledni stručnjak, važna su nedavna otkrića ranije nepoznatih ležišta bora i litijuma u Jadarskom basenu kod Loznice, zatim ležišta zlata u sedimentima na prostoru Potaj Čuka - Tisnica, kod Žagubice, kao i ležišta bakra i zlata u blizini Brestovca, kod Bora. Značajan razvojni potencijal predstavljaju i detaljno istražena ležišta bakra i zlata na prostoru vulkanogenog kompleksa Lece, u blizini Medveđe (ležišta Kiseljak i Degreman), ležište molibdena Mačkatica, kod Surdulice, i drugo.

U središtu geoloških istraživanja

Prof. Rade JelenkovićProf. Rade Jelenković je učesnik u više nacionalnih i inostranih naučno-istraživačkih projekata realizovanih u saradnji sa institucijama iz Nemačke, Austrije, Kanade i drugih zemalja, posebno u sferi geoloških istraživanja ležišta nuklearnih mineralnih sirovina, ležišta bakra, zlata, antimona, arsena i talijuma, olova i cinka i drugih sirovina. Autor je i koautor četiri udžbenika, devet monografija, preko 150 naučnih i stručnih radova i preko 40 privrednih projekata. Predsednik je sekcije za ekonomsku geologiju Srpskog geološkog društva.

  Teritorija Republike Srbije zahvata približno 0,059% svetskog kopna i tu živi oko 0,13% svetskog stanovništva. Prof. Jelenković navodi da se u Srbiji, u odnosu na ukupnu površinu svetskog kopna, u količinama iznad svetskih proseka nalaze mineralni resursi i rezerve bakra, olova, cinka, srebra, zlata, antimona, molibdena, mangana i nikla, kao i resursi i rezerve zeolita, borata, magnezita, barita, gipsa, fosfata, fluorita i azbesta. U granicama ispod svetskih proseka, nalaze se resursi i rezerve volframa, kalaja, gvožđa, hroma i mnogih drugih metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina.

Posmatrano u odnosu na procenat svetskog stanovništva, grupi mineralnih resursa Srbije na nivou ispod svetskih proseka pridružuju se mangan, živa, fluorit, barit, gips i druge sirovine. Slično stanje je i u pogledu resursa i rezervi nafte, gasa i uljnih šejlova. Međutim, ležišta uglja, posebno lignita, u odnosu na količinu utvrđenih rezervi u svetu, Srbiju stavlja na mesto daleko iznad svetskih proseka.

Ranije nepoznata ležišta

Jednako je važno i koliko se mineralnih sirovina eksploatiše u Srbije, naglašava prof. Jelenković. Osim ležišta bakra i zlata sa pratećim elementima, kao i ležišta olova i cinka sa srebrom, u stalnoj eksploataciji su ležišta arhitektonskog građevinskog kamena, ležišta cementnih laporaca, dolomita, feldspata, gipsa i anhidrita. Eksploatišu se i ležišta kalcita, kaolina, krečnjaka, kvarcnog peska i peščara, kvarcnih sirovina, magnezita, opekarskih sirovina, ležišta pucolanskog tufa, šljunka i peska, tehničkog građevinskog kamena i vatrostalno-keramičkih glina. U povremenoj eksploataciji ili van eksploatacije su ležišta antimona, apatita, barita, bentonita, bornih minerala, dijatomita, fluorita, grafita, hrizotil-azbesta, krede, muskovita, prirodnih mineralnih pigmenata, dunita, stene za keramiku i staklo, talk i talkni kamen, ležišta volastonita i zeoliti.

Prof. Jelenković kao posebno važno navodi da su, poslednjih godina, u Srbiji geološkim istraživanjima pronađena ležišta ranije nepoznatih mineralnih sirovina kao što su borni minerali i litijum, kao i da su ukupni mineralni resursi i rezerve bakra, zlata, molibdena i drugih sirovina značajno uvećane u odnosu na ranije. Ležišta u glja, kao i ležišta nafte i gasa su u stalnoj eksploataciji i predstavljaju značajan mineralni i razvojni potencijal Srbije. Uljni šejlovi kao nekonvencionalni izvori ulja zahtevaju dalja geološka, tehnološka i geoekološka izučavanja.

Retke „zemlje“

U vezi sa daljim razvojem rudarske industrije, ekonomije i razvoja mnogih drugih privrednih grana, u grupi metaličnih i nemetaličnih mineralnih resursa Srbije moguće je izdvojiti sirovine primarnog, sekundarnog i tercijarnog geološko-ekonomskog značaja, objašnjava prof. Jelenković.

Mineralni resursi primarnog ekonomskog značaja se u našoj zemlji niz godina eksploatišu i ekonomski valorizuju. Imajući u vidu količinu njihovih danas utvrđenih rezervi i mineralni potencijal, realno je pretpostaviti da će one biti strateški važne i u narednim decenijama. Njima pripadaju: bakar, olovo, cink, zlato i srebro, zatim resursi građevinskih materijala, magnezit, vatrostalne i keramičke gline, kao i kvarcne sirovine.

D:\Home\PC-1\Publikacije\2003\Misko\Metalogenija.bmp Mineralni resursi sekundarnog ekonomskog značaja su nižeg geološko-ekonomskog potencijala u odnosu na primarne. Njihove rudne rezerve su delimično utvrđene, različitih su kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika i mogu biti predmet eksploatacije u različitom obimu. Pripadaju im: molibden, antimon, nikal, kalaj, uran, boksit, gvožđe, mangan, volfram i deo retkih elemenata. Iz grupe nemetaličnih mineralnih sirovina njima pripadaju resursi feldspata, pucolanski tufovi, bentoniti, fluorit, barit, muskovit, duniti, stene za keramiku i staklo, borni minerali, litijumovi minerali, zeoliti, granati, vermikulit, juvelirske sirovine, duniti (olivin), muskovit, prirodni mineralni pigmenti, stene za keramiku i staklo i zeoliti.

Mineralni resursi tercijarnog ekonomskog zna čaja nisu u dovoljnoj meri istraženi i, prema današnjem stepenu poznavanja mineragenetskog razvoja terena Srbije , preduslovi za formiranje njihovih samostalnih, ekonomski značajnih koncentracija, nisu u visokom stepenu zadovoljeni. Tu se ubrajaju resursi žive, arsena, platinske grupe elemenata, pojedini retki elemenati i retke zemlje, azbest, grafit, fosfati, kreda, talk, pijezooptički kvarc i sepiolitske gline.

Važnost geoloških istraživanja

Na pitanje: kakva nas budućnost čeka, prof. Jelenković odgovara:

- Može se reći da utvrđene rudne rezerve bakra, cementnih sirovina, dolomita, krečnjaka, opekarskih i keramičkih sirovina, magnezita, kao i kvarcnih sirovina Srbije zadovoljavaju potrebe domaće privrede za narednih deset godina. Potrebe su delimično obezbeđene u pogledu zlata, olova, cinka, nikla, molibdena, antimona, urana, azbesta, borata, fosfata, fluorita, vatrostalnih glina i bentonita, ali nedovoljne u slučaju gvožđa, hroma, volframa, žive i drugih. Uz to, utvrđene rudne rezerve bakra, cementnih sirovina, dolomita, krečnjaka, opekarskih, keramičkih i kvarcnih sirovina Srbije su dovoljne za potrebe domaće privrede i za naredni 25-godišnji period. Delimično su obezbeđene u slučaju zlata, olova, cinka, molibdena, azbesta, magnezita, borata, fosfata, vatrostalnih glina i bentonita, a nedovoljne u slučaju gvožđa, hroma, nikla, kobalta, volframa, antimona, boksita, urana, fluorita, i drugih sirovina.“

Da bi se bolje iskoristili ovi potencijali, prof. Jelenković naglašava da je u prvoj fazi potrebno intenzivirati geološka istraživanja mineralnih sirovina koje se ubrajaju u sirovine primarnog geološko-ekonomskog značaja; uporedo sa tim, moraju da se nastave geološka istraživanja čiji je cilj pronalaženje novih količina mineralnih resursa, i u danas poznatim sredinama i onima koje se smatraju potencijalno rudonosnim. Za već poznate mineralne resurse potrebno je uraditi odgovarajuće rudarske studije, tehnološka ispitivanja, ekološke studije i drugo, na osnovu čega bi se procenilo da li je njihova buduća eksploatacija tehnički izvodljiva, ekonomski isplativa i ekološki prihvatljiva. Sve prethodno podrazumeva i stalno usavršavanje kadrova koji bi bili angažovani u pomenutim aktivnostima, uvođenje savremenih metoda istraživanja i razvoj laboratorija.

Od ključnog značaja za obrazovanje budućih stručnjaka je Katedra za ekonomsku geologiju na Geološkom odseku Rudarsko-geološkog fakulteta, osnovana 1963. godine. Ona je “nasledila” Grupu za ekonomsku geologiju pri Geološkom odseku tadašnjeg Rudarskog fakulteta, iz 1949.godine.

Zahvaljući sprovedenoj reformi obrazovanja i povećanom interesu za geološka istraživanja i ostvarenim rezultatima tih radova, interesovanje studenata je veliko. U poslednje vreme se ulažu napori za uvođenje i razvoj novih laboratorija, nabavku novih instrumenata i softverskih paketa. Broj upisanih studenata, kao i broj diplomiranih, može da zadovolji potrebe privrede u bliskoj i daljoj budućnosti, ocenjuje prof. R.Jelenković.

Pitanje uglja i drugih fosilnih goriva

Osim metaličnih i nemataličnih mineralnih resursa, u Srbiji se nalaze i značajni resursi i rezerve fosilnih goriva: uglja, uljnih šejlova, nafte i gasa. Resursi i rezerve uglja nalaze se u 46 ugljenih basena: u 13 basena su kameni ugljevi, a u 33 mrki ugljevi. Trenutno se ugalj eksploatiše iz 2 basena kamenog uglja i 11 basena mrkih ugljeva. Prema danas raspoloživim podacima, više od 76% ukupnih resursa i rezervi lignita u Srbiji nalazi se u Kosovsko-metohijskom basenu. U Kolubarskom basenu se nalazi 14% ukupnih resursa rezervi uglja, a u Kostolačkom 3,3% rezervi uglja .

Mrki ugljevi Srbije su različitog stepena karbonifikacije i kvaliteta. Najzastupljeniji su meki mrki ugljevi (ligniti). Kameni ugljevi Srbije su do sedamdesetih godina 20. veka imali značajnu ulogu u ekonomiji tadašnje Jugoslavije. Trenutno se eksploatišu samo u Ibarskom basenu i Vrškoj Čuki.

Od prof. Jelenkovića dobijamo i podatak da S rbija poseduje dovoljne rezerve mekog mrkog uglja - lignita kao sirovine za proizvodnju električne energije u višedecenijskom periodu. Računajući sa kapacitetom proizvodnje električne energije iz 2005. godine, bilansne rezerve mekih mrkih ugljeva (lignita) su dovoljne za oko 89 godina (34,57 Mt/god), dok sa povećanim kapacitetom od 43,74 miliona tona godišnje - za oko 70 godina (ne računajući sa ugljevima koji se nalaze na teritoriji Kosova). Obezbeđenost Srbije u pogledu tvrdih mrkih ugljeva na nivou sadašnje, kao i sa povećanjem proizvodnje, iznosi više od 100 godina, dok u pogledu kamenih ugljeva Srbija ne raspolaže dovoljnim rezervama za sopstvene potrebe.

Resursi i rezerve nafte i gasa u Srbiji su veoma značajne. Može se reći da se danas sve komercijalne akumulacije nafte i gasa, kao i potencijalni resursi ovih sirovina nalaze u Panonskom basenu Srbije, na području Banatske depresije. Proizvodnja nafte u Srbiji, podmiruje 20-30 % domaćih potreba za tim energentom.

U Srbiji se nalazi i više ležišta uljnih šejlova, različitih razmera, prinosa ulja i stepena geološko-tehnološke istraženosti. Ispitivanja mogućnosti primene uljnih šejlova iz pomenutih ležišta kao alternativnog goriva i sirovine u industriji cementa, u opekarskoj industriji ili kao filera-punila u asfaltnim mešavinama, dala su zadovoljavajuće rezultate.

Zakon o geološkim istraživanjima

- Možemo li sami da dovedemo istraživanja i eksploataciju do maksimuma ili su za to neophodna veća strana ulaganja?

- Prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima iz 2011. godine, iz državnog budžeta se finansiraju osnovna geološka istraživanja. Primenjena geološka istraživanja koja se odnose na pronalaženje rudnih ležišta i utvrđivanje njihove geološke građe, procenu količina i kvaliteta mineralnih resursa, mogućnosti njihove eksploatacije, prerade i korišćenja pripadaju delatnosti privatnih kompanija - domaćih ili onih sa inostranim osnivačkim kapitalom. Otuda su strana ulaganja neophodna, a posebno kompanija koje raspolažu značajnim finansijskim sredstvima, imaju bogato iskustvo u istraživanju, iskusne kadrove i primenjuju najsavremenije metode istraživanja. Takve kompanije su trenutno prisutne u Srbiji i zapošljavaju i domaće radnike. U poslednjih deset godina, na primer, one su u geološka istraživanja metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina, ne računajući ležišta nafte i gasa, uložile više od 300 miliona dolara i zapošljavale oko 700 domaćih radnika - od visokoobrazovanih do nekvalifikovanih.

- Šta očekujete od novog Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu?

- Novi Zakon o geološkim istraživanjima i rudarstvu treba da stvori preduslove za nesmetano izvođenje geoloških istraživanja i razvoj tzv. održivog rudarstva. Očekujem da će precizno definisati sve obaveze kompanija koje se bave geološkim istraživanjima i eksploatacijom mineralnih sirovina prema državi i lokalnoj zajednici, posebno u pogledu primene najsavremenijih tehnologija i metoda istraživanja, zaštite nacionalnih interesa, plaćanja poreza, taksi, naknade za korišćenje mineralnih sirovina, kao i pitanja zaštite životne sredine. Istim zakonom treba da budu definisane i obaveze države prema investitorima u pogledu sigurnosti uloženog kapitala, raspodele dobiti od eksploatacije i prerade rude i mnoge druge stvari od značaja za razvoj rudarske industrije. Zakon svakako treba da bude usklađen sa savremenim evropskim zakonodavstvom i da obezbedi konkurentnost naše pravne regulative u odnosu na druge zemlje.

 

Vesna Bosanac

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 61 naslovna
Godina XI
Januar - Feb. 2014

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA