MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 61
Planeta Br 60
Godina XI
Januar - Feb. 2014
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ETIMOLOGIJA

 

Pripremio: M. Rajković

JUBILEJI

Ka izvorima reci

Godišnjica Etimološkog odseka Instituta za srpski jezik SANU obeležena je potkraj minule godine na uglednoj tribini Akademijine Biblioteke. Najskromnije što se moglo, izdavanjem zbornika radova koje su sami poslenici na ovoj naučnoj njivi pisali tokom svih ovih godina o samom odseku i svom glavnom zadatku - etimološkom rečniku srpskog jezika. A zaslužili su da ovaj važan jubilej obeleže, ako ne prigodnim međunarodnim naučnim simpozijumom, kakav je bio onaj u Beogradu 2006, a ono tematskim zbornikom u kojem bi se „našli radovi istaknutih slovenskih etimologa". Reč je o jedinoj naučnoj ustanovi koja se u nas sitematski i kompetentno bavi istraživanjem porekla i izvornog značenja reči srpskog jezika.

Pre trideset godina, u vreme kada je akademik Pavle Ivić zasnovao EtimoLoški odsek, u Srbiji i u Srba nije bilo nikog ko bi se mogao nazvati etimologom. Danas nas ima, i to jedan pristojan broj sa određenim međunarodnim ugledom", podseća dr Marta Bjeletić, član autorskog tima koji priprema Etimološki rečnik srpskog jezika.

Kako se to desilo? Na ovo pitanje dr Bjeletić odgovara: „Etimološki odsek postao je i ostao velika učionica gde sta-riji obučavaju mlađe, usmeravaju ih i podstiču na što brže napredovanje u nauci, i formalno i suštinski. Stvorila se, i ostala, kao neki duh koji prožima ovaj odsek, želja da se znanja šire i produbljuju, od vlastitog obrazovnog profila ka drugim oblastima, ne samo nauke o jeziku nego i nauke uopšte jer je etimologija, kao malo koja druga disciplina, upućena na interdisciplinarnost. Za etimologa je ono što se odražava u građi kojom se bavi, rečima, zapravo sveukupnost ljudskog pogleda na svet u određenim etničkim, geografskim i vremenskim presecima, pa on u potrebnoj meri treba da bude i istoričar, i etnolog, i geograf, geolog, botaničar, zoolog, i još štošta drugo".

Na ovaj način, jer etimologija se ne uči na univerzitetskim katedrama već „u hodu" i praktično doživotno, kako je to jednom kazao A. Loma, ostvarena je vizija profesora Ivića o utemeljivanju etimoloških studija u našoj sredini. Treba, međutim, imati u vidu da se ERSJ, dosad su izašla tri toma, piše bez nekih potrebnih predradnji, jer nemamo ni valjani istorijski rečnik niti pak zbirni rečnik srpskih dijalekata. Pa i pored toga, autorski tim, kako ističe dr M. Bjeletić, teži ka iscrpnosti, smatrajući da se ovaj posao „radi jednom za svagda".

Ugled u slavističkom svetu

U okviru projekta ERSJ do danas je odbranjeno šest magistarskih radova i tri doktorske teze. Saradnici su u proteklom periodu objavili tri monografije i više od dve stotine originalnih naučnih radova i prikaza, štampanih u vodećim domaćim i stranim časopisima, učestvovali su na mnogim međunarodnim kongresima, najčešće po ličnom pozivu, i danas uživaju zavidan ugled u relevantnim slavističkim krugovima ili, kako bi rekao prof. Remetić, stručnjaci Etimološkog odseka Instituta za srpski jezik SANU su svojim naučnim rezultatima „međunarodni jezički imenik obogatili terminom Beogradska etimološka škola" o čijem radu govori i podatak da su dve monografije saradnika ovog odseka nosioci Nagrade „Pavle Ivić", jedinog priznanja koje dodeljuje Slavističko društvo Srbije.

Ovaj rečnik u nastajanju koji će, kako je i sam P. Ivić predviđao, neizbežno biti pisan „mnogo godina, pa i decenijama" ima u vidu barem tri kategorije korisnika: opštu publiku, širi krug lingvista srbista i najuži krug etimologa i komparativista - slavista ali i balkanologa - kojima su, kako ističe M. Bjeletić, podaci iz srpskog jezika „bitni za njihov rad na proučavanju slovenskih etimologija i balkanskih izoglosa".

„Korisne podatke mogu naći i istraživači drugih humanističkih nauka, istoričari, folkloristi, etnolozi, pravnici, psiholozi", navodi dr Bjeletić i dodaje da se ERSJ može čitati "na razne načine, i redom i selektivno, na preskok - ne baš kao Hazarski rečnik", ali zahvaljujući tehničkoj obradi odrednica različiti korisnici - laici, lingvisti, etimolozi -mogu ga koristiti na razne načine.

Prema njenom mišljenju, u potencijalne korisnike spadaju i ljudi „malo dublje intelektualne radoznalosti i otvorenosti" („sladokusci", kako ona veli) koji u sadržaju ovog rečnika, čitanog na bilo koji od pomenutih načina, nalaze podsticaja za različita razmišljanja i dalja traganja, koja se ne moraju nužno ticati samo jezika u užem smislu već celokupne naše stvarnosti koju jezik odražava".

Ovakvi poduhvati daleko prevazilaze okvire nauke o jeziku, oni se ugrađuju u same temelje svake nacionalne kulture. „Kroz dobar i iscrpan etimološki rečnik može se sagledati kako ono što joj je svojstveno tako i mnogostrukost i složenost njenih veza sa drugim kulturama", kažu autori ERSJ.

Kada ERSJ bude okončan, srpska nauka dobiće delo koje će popuniti ogromnu prazninu u proučavanju srpskog jezika, "ostvarujući doprinos koji svetska slavistička nauka ima pravo da očekuje od nas" (P.Ivić).


M. Rajković

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 61 naslovna
Godina XI
Januar - Feb. 2014

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA