MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 63
Planeta Br 60
Godina XI
Maj - Jun 2014.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - SPAVANJE I SNOVI

 

Pripremio: Oliver Klajn


Daleki istok

“Vidljivi” aspekti sna

Japanski naučnici su sproveli istraživanje na tri dobrovoljca koji su spavali uz mašinu za funkcionalnu magnetnu rezonancu. To je dovelo do toga da se sa preciznošću od 60 procenata utvrdi ono što osoba koja sanja vidi.

U Kjotou, u laboratoriji za komputacionu neuroniku pratili su moždane aktivnosti dobrovoljaca tokom lakog sna. Čim bi počeli da sanjaju, učesnici u istraživanja bili su probuđeni. Svaki je morao da opiše svoj san. Naučnici su na taj način prikupili oko dvesta izveštaja o snovima.

Sledeći korak je bio grupisanje elemenata snova koji su se ponavljali. Tako je formirano dvadeset širih kategorija. Uz svakog ispitanika dodate su odlike snova koje mu odgovaraju. Ukoliko je neko, na primer, sanjao više predmeta koji imaju široku primenu u domaćinstvu, to bi bilo svrstano u kategoriju “primeniti”. Potom je uspostavljena korelacija između skeniranih moždanih snimaka i kategorija snova.

Istraživani su obrasci aktivnosti pri spavanju. Dobrovoljni učesnici istraživanja posmatrali su slike sa interneta koje su odgovarale njihovim snovima tokom analize moždane aktivnosti. Tako je stvoren računarski program koji povezuje aktivnost mozga i različite tipove slika i prizora iz snova. Taj program je, prilikom ponovnog spavanja ispitanika, na osnovu algoritama u oko tri petine slučajeva pogađao šta oni u snovima vide. Procenat je bio i veći kod određenih tema u snovima (ljudi, knjiga i određene reči). Zaključak do koga je tim japanskih stručnjaka došao je da se vizuelni aspekt sna može protumačiti iz aktivnosti moždane opne.

Značaj ovog istraživanja je u tome što se proučavanje snova približilo naučnom definisanju. Uočena je i sličnost u moždanoj aktivnosti tokom sna sa onom u budnom stanju. Isti delovi mozga procesuiraju vizuelne obrasce bez obzira da li je neko budan ili spava. Otuda i snovi deluju toliko životno.

Kada su probuđeni…

Pre tri decenije (1982) trojica japanskih naučnika sproveli su ispitivanje u stanovima ljudi čije su navike spavanja izučavali. Promatrali su ih i u laboratorijskim uslovima. Pratili su pokrete očiju ispitanika da bi ih probudili tokom REM faze. Nešto veći procenat je pamtio snove u laboratoriji nego u sopstvenim domovima. U prvom slučaju je 86 % znalo da navede sadržaj sna a u drugom 76 %. U celini gledano, nisu uočene velike razlike u reakciji ispitanika bilo da se radi o ličnom smeštaju ili naučnoj laboratoriji.

U istraživanju 1982. godine su učestvovali mlađi ljudi, studenti Univerziteta u Tokušimi na japanskom ostrvu Šikoku. U smeštaju je proučavano šest studenata i dvanaest studentkinja (19-21 godina) - u laboratorijskim uslovima je bilo 11 mladića i 10 devojaka. Kada su probuđeni, svi učesnici su ispitivani o snu na osnovu upitnika urađenog po sistemu koji su napravili američki psiholozi. Sakupljeno je oko 220 izveštaja o snovima od studenata iz kućnih uslova. U laboratoriji je zabeleženo 77 svedočanstava, pri čemu su omladinci bili obavezni da prespavaju noć. Nakon toga su sve ispitane osobe spojene u jednu grupu.

Japanski stručnjaci su zatim analizirali delovanje i objekte iz snova koje su ispitanici naveli. Devojački snovi su u većoj meri ispitivani od muških. Najprisutniji u snovima su arhitektonski i predmeti iz domaćinstva. Po tome se Japanci ne razlikuju od drugih istraživanja u svetu. Hrana i piće se češće pominju u njihovim snovima nego što je to slučaj u sličnim istraživanjima rađenim u Americi.

Nesrazmera polova

Kada sanjaju, najviše je doživljaja priče i i fizičke aktivnosti. Dosta osoba je prisutno u snovima mladih Japanki. Nasuprot tome, izuzetno retko se pojavljuju životinje, što je posledica činjenice da je japansko društvo više orijentisano na ljudsku interakciju od zapadnih društava i da malo ljudi u gradovima drži kućne ljubimce. Istraživanje je pokazalo i da neuporedivo više muškaraca iz ove azijske države sanja ličnosti iz svog bliskog okruženja nego što je to slučaj u SAD.

Kod žena je ta razlika manje izražena ali i Japanke češće sanjaju poznate osobe nego Amerikanke. Uočena je izrazita nesrazumera između polova kod snova studenata iz Tokušime, što ukazuje na veliku podvojenost i jaz u japanskom društvu između muškaraca i žena. Ispitanici retko obaveštavaju naučnike da su usnili nešto vezano za seksualno ili agresivnno ponašanje. Kada je o seksu reč, moguće je da su se ispitanici ustručavali da o tome govore.

Mana istraživanja snova u Tokušimi iz 1982. godine je što su svi učesnici približno iste starosti i studenti mahom urbanog porekla.

Primer iz Indije

Početkom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, na dva univerziteta u Indiji obavljana su slična ispitivanja snova. I u Indiji je ispitivana studentska populacija. Jedno istraživanje je vršeno na univezitetu u gradu Alahabad, na severu zemlje. Isti postupak sproveden je na univerzitetu Andra, na jugu države Andra Pradeš. U Alahabadu su o snovima ispitano 45 devojaka i 51 mladić. Prikupljen je 941 izveštaj o snu. I kod Indusa su uočene velike razlike u snovima muškaraca i žena. Odani hindusi su ređe sanjali osobe suprotnog pola od sekularnijih osoba. U prvom ispitivanju na Andra univerzitetu je bilo po pedeset muških i ženskih ispitanika. Prikupljeno je oko hiljadu izveštaja tokom tri godine. Raspon u starosnoj dobi je bio veći nego u Japanu (18- 25).

Indusi u visokom procentu sanjaju osobe koje su im bliske ili su sa njima u srodstvu u čemu se dosta razlikuju od Amerikanaca. Svojstveno im je da se često pojavljuje hrana ili priroda kao teme. Bitna odlika je i da dosta ispitanika govori o srećnim snovima, što nije česta pojava na zapadu. Kasnije istraživanje na univezitetu Andra je rađeno u kućnim i laboratorijskim uslovima.

U drugom istraživanju na Andra univerzitetu učešće su uzeli samo muškarci (19-26 godina). Dat im je zadatak da vode dnevnik snova tokom pet dana boravka u smeštaju dok su u laboratoriji spavali jedanaest dana. Dosta je verbalne komunikacije, promene mesta i kulturnih specifičnosti Indije.

Energija zvana ći

U Kini su drevni taoistički mislioci smatrali da čovek ne treba da ima snove. Snove su shvatali kao poremećaje duše. Po kineskoj drevnoj medicini, pravilna cirkulacija životne energije koja se zove ći određuje kvalitet sna.

Na osnovu snova koji se ponavalju utvrđuje se zdravstveno stanje organizma. Ukoliko čovek ima srećne snove, kineski lekari drže da je protok ćija dobar i da nema zdravstvenih tegoba. Strah, tuga bes i napetost narušavaju ći odnosno energiju života. Snovi su u direktnoj vezi sa pet glavnih unutrašnjih organa(jetra, srce, pluća, bubrezi i slezina).

Hu Veićin, jedan od najznačajnih kineskih lekara, poznat je po tome što je lečio istaknute političke figure u toj zemlji. Napisao je knjigu o kineskoj medicini u kojoj je jedno poglavlje posvećeno snovima. On smatra da, ukoliko je osoba u snu ljuta na svoju porodicu ili okolinu a oseća vrtoglavicu tokom dana, to pokazuje da ima problema sa jetrom. Loše funkcionisanje bubrega i urinarnog trakta proizlazi iz snova o padu sa velike visine. Ukoliko je u telu nesklad jina i janga, osoba može sanjati poplavu ili požar. Požar ukazuje i na srčane tegobe. Ako su jin i jang (suprotne sile u prirodi) prejaki, u snu je možda neki sukob. Ako je suviše energije i krvi u gornjem, odnosno donjem delu tela, to može rezultirati snom o letenju ili pak padu. Na bolest jetre ukazuje ako čovek sanja da je izgubljem u mračnoj šumi. Slezina je u direktnoj vezi sa organima za varenje a na slabosti u njihovom funkcionisanju upućuje osećaj gladi dok se spava.

 

Oliver Klajn

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 63 naslovna
Godina XI
Maj - Jun 2014.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA