MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 65
Planeta Br 60
Godina XI
Sept. - Okt. 2014.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

DENDROLOGIJA

 

Pripremio: I.Preković

Fizikohemičar Ivana Milošević o ugroženosti životne sredine

Godovi pod lupom

Između redova godova, priča o zagađenju prestonice otvorila se pred Ivanom Milošević (36), doktorandom fizičke hemije sa Instituta za fiziku u Beogradu, koja je “pod lupu” dendrohemijske analize stavila uzorke posečenih platana iz Bulevara kralja Aleksandra. Jedna od novijih metoda u svetu stigla je do Instituta za fiziku, kojom se vodi Miloševićeva tokom rada na svojoj doktorskoj tezi i očitava zagađenja tačno po godinama.

Među biljkama i srčevinama kriju se ostaci olova, hroma, kadmijuma, nikla, arsena i drugih štetnih elemenata, a koje upravo otkriva dendrohemija iliti dendroanaliza s čijim metodima se prva u Srbiji susrela Miloševićeva.

- Dendrohemija podrazumeva određivanje koncentracije različitih hemijskih elemenata u prstenovima prirasta, odnosno godovima jer se smatra da je njihova koncentracija u godu proporcionalna onoj u zemljištu. Uspostavili smo takvu metodu da uzimamo po dva kotura od tri drveta sa visine od 1,3 m - objašnjava Ivana Milošević. - Prvo se određuje anatomska osobina - širina traheja i traheida i godova, jer drveće iste vrste različito usvaja materije iz okruženja u zavisnosti od klimatskih uslova u kojima rastu.

Osim što se razvija klupko zagađenja, drveće daje i njegovu hronologiju, što nije bilo moguće utvrditi kod mahovine i lišajeva. Njihov “radar” beleži dejstva opasnih materija za njihov celokupni vek, ali ne i po godinama, a gradska sredina odavno nije njihova postojbina.

- Pokazalo se da je, tokom osamdesetih godina, koncentracija olova bila najveća, dok je između 1992. i 1994. godine osetnije pala, što se može pripisati efektu krize i manjoj frekvenciji saobraćaja kraj platana u centru grada. Ipak, od 1999, od kada imamo merenja frekvencije saobraćaja, broj vozila je veći, a zagađenje manje. Reč je verovatno o pozitivnom efektu korišćenja bezolovnog benzina, pa i boljih automobile.

Usavršavanje

Ivana Milošević je, nakon završenih studija na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, nastavila usavršavanje magistarskim studijama. Zvanje magistra fizičke hemije stekla je odbranom rada “Procena zagađenosti životne sredine analizom sadržaja mikroelementa u prirastima stabala korišćenjem tehnike atomske emisione spektrometrije”, 2009. Usavršavanje metode prethodnog istraživanja nastavila je svojom doktorskom tezom, a iza sebe ima i desetak radova objavljenih u stranim i domaćim časopisima, od kojih je jedan uvršten u sadržaj Arhiva bioloških nauka .

Analiza je primenjena i na topoli, lipi, arišu i duglaziji. Zanimljivo je da je lipa iz Nacionalnog parka Fruške gore, koja je trebalo da posluži kao primer stanovnika lokacije sa najmanje olova, u sebi čuvala iznenađujuće velike količine olova. Čak i udaljenost od novosadskog puta nije učinila da ovaj element koji kao težak metal ima kraći domet štetne emisije, ostavi svoj trag na okruženje. Međutim, ariš iz Kučeva nije "omanuo" očekivanja Miloševićeve, kao ni dr Dragana M. Markovića, redovnog profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju, i dr Dragice Vilotić, redovnog profesor Šumarskog fakulteta, bez kojih ceo projekat ne bi bio moguć. Četinar je posvedočio da, sa svojim životnim vekom daleko od industrijskih zona, ima najmanju koncentraciju olova od svih stabala koja su završila pod mikroskopom.

- Da bi u potpunosti rasvetlili ovakve misterije, moramo da otkrijemo puteve usvajanja, transport i dispoziciju makro i mikro elemanata koje nalazimo u drveću - da li je to putem lišća, kore ili korena. Za takvo istraživanje potrebno je stvoriti veštačke uslove u kojem će se uzgajati drvo, a zatim odvojiti i vreme za kontrolisano praćenje rasta biljke - ističe Ivana Milošević.

Za sada su se četinari pokazali kao najpozdaniji, naročito bor, zbog svoje jednostavnije građe u odnosu na lišćare, dugog veka i geografske rasprostranjenosti.

I.Preković

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 65 naslovna
Planeta Br 65
Godina XI
Sept. - Okt. 2014.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA