MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 100 | 100 BROJEVA „PLANETE”
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 100
Planeta Br 100
Godina XVIII
April-Maj-Jun 2021.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

OKO PLANETE

 

Međunarodna slovenska akademija

Priznanje srpskom astronomu

 


Astronom, fizičar, književnik i univerzitetski nastavnik Milan S. Dimitrijević (Leskovac 1947 ) izabran je za člana Međunarodne slovenske akademije, nauke, umetnosti i kulture sa sedištem u Moskvi. Dimitrijević je izabran na Skupštini ove međunarodne akademije polovinom decembra prošle godine. To je još jedno veliko priznanje srpskom astronomu sa zavidnom reputacijom u svetu, pored domaćeg zvanja zaslužan naučnik, koje mu je dodelio Nacionalni savet za naučni tehnološki razvoj.
Posle svršenih studija astronomije i fizike na PMF u Begoradu, gde je magistrirao i doktorirao, Dimitrijević je najduže radio na Astronomskoj opservatiriji (1984 -2012), a od 1994. do 2002. godine bio i njen upravnik. Od 2009. je pridruženi saradnik Pariske opservatorije u Laboratoire d’Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique. Predavao je na postidplomskim i doktorskim studijama na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a na evropskim Astromundus master studijama držao je kurs Spectral Lineshapes in Astrophysics. Bio je kopredsednik Radne grupe za sudarne procese Međunarodne astronomske unije (MAU), član Uprave  Evroazijskog astronomskog društva i član Saveta Evropskog astronomskog društva.

OKO PLANETE

Profesor Dimitrijević je organizovao više međunarodnih i nacionalnih naučnih konferencija i niz zajedničkih konferencija sa bugarskim, rumusnkim, mađarskim i beloruskim astronomima. Dimitrijevićevih deset naučnih konferencija, od 1997. do 2019, pod zajedničkim nazivom Razvoj astronomije u Srbiji, predstavljaju vredan pokušaj da se unapredi istraživanje istorije astronomije i proučavanje kosmičko-astronomskih inspiracija, motiva i veza u arheologiji, filosofiji, književnosti, muzici i slikarstvu.

Bibliografija novog člana Međunarodne slovenske akademije nauka, umetnosti i kulture sadrži više od 300 autorskih i koautorskih radova u međunarodnim  naučnim časopisima, 76 predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama štampanih u celini, knjige, monografije, udžbenike, kao što su Astronomska spektroskopija (1998), Srpski astronomi u indeksu naučnih citata u XX veku (2005), Beogradska astronomska opservatorija 1995 – 2000
Na naučnom polju najveće prinose je dao u astronomiji, posebno u spektroskopiji zvezdane i laboratorijske plazme. On je začetnik te nove naučne oblasti u srpskoj astronomiji, a u saradnji sa A. A. Mihajlovim uveo je istraživanje uticaja atomskih i molekularnih sudarnih procesa  na optičke karakteristike zvezdanih atmosfera. Posebno vidan značaj za srpsku kulturu ima Dimitrijevićev doprinos proučavanju istorije astronomije kod Srba.
Rukovodio je međunarodnim projektima sa Pariskom opservatorijom, univerzitetima u Londonu, Daremu i Atini, Institutom za teorijsku astronomiju u Moskvi i Institutom za astronomiju u Sfojiu. Bio je rukovodilac srpskog dela međunarodnog projekta za stvaranje evropskog Virtuelnog centra za atomske i molekularne podatke, prvog projekta EU u  astronomiji u Srbiji.   

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA