MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 88
Planeta Br 88
Godina XVII
Januar - Februar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Br. 88 Glavni naslovi

 


SUMMARY

Planeta No 88
ENGLISH Summary

  Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

NUKLEARNA ENERGIJA

Nuklearne elektrane rade u tridesetak zemalja širom sveta. Preko regionalnih mreža za prenos struje, još veći broj zemalja postaje delimično zavisan od nuklearki: Italija i Danska, na primer, obezbeđuju gotovo 10 odsto svoje električne energije iz uvozne struje koja potiče iz nuklearnih elektrana. Oko 11% ukupne struje u svetu dobija se iz oko 450 nuklearnih reaktora. U izgradnji je šezdesetak reaktora, što iznosi približno 16% postojećih kapaciteta, dok je u fazi planiranja izgradnja još 150-160 reaktora. Pet članica “nuklearnog kluba”: SAD, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija, koje imaju nuklearne bombe i tehnologiju za njihovu proizvodnju, žele da spreče ostale zemlje da ilegalno preuzmu tu tehnologiju. Zato zemlje koje žele da koriste energetske nuklearne reaktore moraju da potpišu međunarodni sporazum o neširenju nuklearne tehnologije, koji ih obavezuje da ih koriste samo u mirnodopske svrhe. Zemlje koje nisu potpisale sporazum - Indija, Pakistan, Severna Koreja i Izrael - imaju nuklearne bombe i tehnologiju za njihovu proizvodnju.

TEMA BROJA

Miloslav Rajković

Nuklearna energija / Prof. Jasmina Vujić, Department of Nuclear Engineering, University of California at Berekley, USA

Neukrotiva goropad kao dobar sluga

Svet se suočava sa velikim izazovima u nastojanjima da istovremeno očuva životnu sredinu i obezbedi dovoljno energije, imajući u vidu da skoro trećina stanovništva nema pristup električnoj energiji i da nerazvijene zemlje kao i zemlje u razvoju uglavnom koriste fosilna goriva kao glavne energente. Prema svim analizama ova ozbiljna situacija može samo da se pogoršava iz godine u godinu, ukoliko se ne obezbede energetski izvori koji će biti efikasniji i jeftiniji, a da istovremeno njihov negativan uticaj na okolinu bude minimalan. Sa sedam milijardi ljudi koliko danas živi na našoj planeti i sa konstantnim porastom potreba za energijom, jasno je da se u obzir moraju uzeti svi mogući izvori energije, uključujući i nuklearnu - kaže prof. Jasmina Vujić sa Univerziteta Kalifornija u Berkliju.

Tekst

MEDICINA

Gordana Tomljenović

Termoablacija spinalnih tumora

Minimalno-invazivno uklanjanje metastaza na kičmi

Zahvaljujući novoj OsteoCool tehnologiji, život obolelih od kancera sa bolnim spinalnim metastazama znatno može da bude olakšan lokalnom termoablacijom tumora. O novoj metodi govori stručnjak svetskog renomea, dr Branko Krajnović, spinalni hirurg koji je obavio dosad najveći broj operacija te vrste u Evropi

Tekst

MEDICINA

G. Tomljenović

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

Malim koracima ka velikim uspesima

Beogradska Opšta bolnica Bel Medic lider je u privatnom zdravstvenom sektoru Srbije pre svega zahvaljujući visokoj profesionalnosti i odnosu prema pacijentu. Ivana Vlahović, direktor Službe za ljudske resurse u Bel Medic-u svedoči, međutim, da ova kuća jednako posvećeno neguje i svoj radni kolektiv

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

Nove knjige

„Moj doktor“, druga knjiga

U izlozima naših knjižara nedavno se pojavila druga knjiga „Moj doktor “, nastavak izdanja istovetnog naziva koje obrađuje teme iz oblasti medicine. Pojava druge knjige svedoči da njen izdavač „Belmedia“, pored časopisa „Planeta“, uvećava prostor svojih izdavačkih poduhvata i sve se više pokazuje kao novi i ozbiljan činilac ovdašnjeg izdavaštva. U knjizi su objavljena 34 priloga sa temama iz brojnih oblasti medicine, medicinskih istraživanja i načina lečenja.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

Genetska istraživanja

Moćni matični mleč

Prema istraživanju Medicinskog Stanford univerziteta (SAD), jedna aktivna proteinska komponenta matičnog mleča pomaže pčelama da stvaraju nove pčele matice. Sličan protein, identifikovan i kod sisara, čuva kultivisane embrionalne matične ćelije pluripotentnim, što znači da one mogu da postanu bilo koja ćelija unutar tela, pod uslovima koji ih pokreću da se razviju u specijalizovane ćelije.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

Fiziologija

Na tragu leku protiv gojaznosti?

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Physiology rasvetlilo je način na koji mogu da se ometaju hemijski signali koji određuju koliko neko jede, što bi moglo da dovede do razvoja metoda za suzbijanje gojaznosti. Osnovni molekularni mehanizmi vezani za gojaznost nisu poznati, ali je sve više dokaza da ciljanje na nervne ćelije uključene u slanje signala između mozga i creva može da iznedri obećavajuće terapije.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

Neurologija

Lečenje povreda kičmene moždine

Svake godine, oko 250-500 hiljada ljudi širom sveta doživi povredu kičmene moždine, pri čemu teške povrede dovode do delimične ili potpune paralize, a više od polovine pacijenata, zbog povređene dijafragme, ima problem sa disanjem. Naučnici iz SAD i Velike Britanije pokazali su da dugoročna funkcija dijafragme, kao i delimična funkcija ekstremiteta, kod eksperimentalnih pacova sa hroničnom povredom kičmene moždine može da se obnovi nakon davanja injekcije enzima hondroitinaze ABC.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

Biološka hemija

Nova meta u lečenju raka prostate

Lek gefitinib, koji inhibira signalizaciju receptora epidermalnog faktora rasta (epidermal growth factor receptor - EGFR), već se koristi u lečenju raka dojke, pluća i nekih drugih carcinoma, ali na rak prostate ima vrlo ograničen efekat. Receptor epidermalnog faktora rasta EGFR, prisutan na ćelijskoj membrani, uključen je u proliferaciju ćelija i razvoj dermisa, pluća i digestivnog tkiva. Kada mutacija izazove njegovo prekomerno aktiviranje, to može da dovede do povećane proliferacije ćelija i formiranja tumora.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

Neurologija

Više neurona - duži život

Istraživanje Vanderbilt univerziteta objavljeno u “Žurnalu komparativne neurologije” pokazalo je da kod ljudi (i svih toplokrvnih životinja) dužina života i vreme polnog sazrevanja imaju više veze sa mozgom nego sa telom. Životinje sa većim telima ili sporijim metabolizmom nisu te koje žive duže, već su to one koje u cerebralnom korteksu imaju više neurona, bez obzira na veličinu tela.

Tekst

MEDICINA

Sajmovi / Medica 2018.

Lekar, znanje i tehnologija

Polovinom novembra protekle godine održan je Međunarodni sajam medicine i medicinske opreme MEDICA 2018. U 19 izložbenih hala Sajma u Diseldorfu, svoje proizvode izložilo je više od 4600 izlagača, od čega su jednu desetinu činili proizvođači iz SAD i Kanade, izloživši najnovija medicinska pomagala, aparate i pomoćna sredstva koja se koriste za postupke dijagnostike i lečenja u njihovoj sredini. Kao i tokom smotri održanih poslednjih godina, i za ovu je bilo uočljivo sve veće prisustvo proizvođača sa Dalekog istoka i iz Južne Amerike.

Tekst

BALONARSTVO

Dodir neba

Plovidba tihom visinom

Letovi balonom se organizuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim časovima da bi se izbegla termika koja ne pogoduje letu balona, a tačno vreme poletanja zavisi od vremena izlaska i zalaska sunca pa varira zavisno od perioda u godini. Jedino ograničenje za izvođenje leta mogu biti loši meteorološki uslovi - jak vetar, padavine ili loša vidljivost.

Tekst

HEMIJA

Vesna Bosanac

Organska sinteza i takmičenje sa prirodom

Zbog jednog C i šest H atoma

Napredak nauke u našoj zemlji počiva na pregalaštvu darovitih i upornih pojedinaca. Radomir N.Saičić je redovni profesor na Katedri za organsku hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jedan od najmlađih redovnih članova SANU, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka. Spada u red naučnika koji su rešili da ostanu u Srbiji i pored primamljivih ponuda za rad u inostranstvu.

Tekst


SADRZAJ PLANETA Br 88

 

ČASOPIS PLANETA Br 88

 SARADNICI NA BROJU

Saradnici: Jozef Baruhović, Katarina Bogićević, Vesna Bosanac, Svetlana Đurić, Milan Gnjatović, Ibrahim Hadžić, Ilijana Jakšić, Gordana Jovanović, Oliver Klajn, Sana Knežević, Dragan Lazarević, Mirjana Lukić, Borka Marinković, Vladimir Milojević, Žaneta Miljanić, Marija Miljković, Darko Mladenović, Draženko Nenadić, Ana Paunović, Barbara Radulović, Miloš Rastović, Dušan Stanić, Sanja Stanković, Miomir Tomić, Gordana Tomljenović, Ljubiša Topisirović, Zoran Šević, Zdenko Štromar, Slavomir Vojinović


Dostupno na digitalnom formatu www.novinarnica.net

Direktor: Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Gaon
Pomoćnik glavnog urednika: Miloslav Rajković
Likovno-grafički urednik: Studio Platinum, Beograd
Fotografije: Zdenko Štromar
Naslovna strana: Marija Miljković
Internet: Marija Miljković

IZDAVAČ I OSNIVAČ : " Belmedia" d. o. o.
DISTRIBUCIJA: Global Press d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa 24, 011/276-4538 i 276-9301
ŠTAMPA: "Kosmos", Svetog Save 16, Beograd, 011/ 2430 510

 

Sledeći broj izlazi 1.marta 2019g.


  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete» 10 GODINA PLANETE

free counters Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2019 PLANETA