MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ISHRANA

 

Zoran Šević / foto: Marko Cvetković

Mleko i mlečni proizvodi

Na pijaci ili internetom?

 

Istraživači i profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i viši naučni saradnik dr Zorana Miloradović sproveli su, 2022-2023, istraživanje na temu proizvodnje mleka, u okviru projekta pod nazivom: „Ublažavanje negativnog uticaja pandemije COVID-19 na male prerađivače mleka, kroz prilagođene obuke, čiji je cilj unapređenje bezbednosti proizvoda i stvaranje mogućnosti plasmana putem internet-trgovine“. Projekat je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru programa “Partnerstvo za unapređeno angažovanje u istraživanju“ (PEER). Uključivao je i istraživanje o potrebama za znanjem malih prerađivača mleka i o njihovoj spremnosti da se uključe u kanale internet-trgovine.

ISHRANA

Na osnovu prikupljenih podataka, što je prethodilo projektu, u januaru 2022. godine, registrovano je samo 10 prerađivača mleka uključenih u maloprodaju sa opcijom internet trgovine, dok se nijedan do danas nije našao na listi servisa posvećenih isključivo takvoj trgovini. Istraživanje je pokazalo da se značajan broj prerađivača mleka pridružio društvenim mrežama ili specijalizovanim sajtovima koji pružaju usluge marketinga, kako bi pomogli u ostvarivanju direktne veze proizvođača hrane lociranih na selu sa potrošačima mahom iz većih gradova u Srbiji. Ovakav vid usluge stručna literatura je uvrstila u podskup internet trgovine i naziva ga F-trgovinom ili I-trgovinom, u zavisnosti od tipa platforme društvenih mreža koje su angažovane (Fejsbuk ili Instagram).

ISHRANA

ISHRANA

ISHRANA

Proizvodnja kačkavalja

U okviru istraživanja mišljenja potrošača o zanatski proizvedenim sirevima, koje je takođe prethodilo pomenutom projektu, dr Miloradović i saradnici objavili su studiju u međunarodnom časopisu British Food Journal, koja je pokazala da je 2019. godine, dakle pre pandemije Covid-19, većina učesnika u istraživanju (čak 80%) kupovala sir u prodavnicama ili supermarketima, dok je polovina ispitanika to činila na pijacama, a četvrtina direktno od samih proizvođača. Samo zanemarljiv broj (0,31% ispitanika) kupovalo je mlečne proizvode putem interneta, što je pripisano nedostatku poverenja kupaca u ovakvu vrstu usluga. Ova studija je potvrdila i porast potražnje za zdravom hranom, bogatom nutrientima, ali i rastuću težnju potrošača ka kupovini hrane lokalnih proizvođača. Podaci su pokazali da naši potrošači izuzetno cene tradicionalne proizvode malih prerađivača mleka, ali i da smatraju da su superiornijeg kvaliteta u odnosu na iste koji se nude od strane velikih proizvođača. Ovo ukazuje na opravdanost napora da se omoguće bolja dostupnost i kvalitet takvih namirnica.

ISHRANA

Pomenuti projekat osmišljen je sa idejom da se identifikuju barijere koje sprečavaju male prerađivače mleka da svoje proizvode plasiraju na internet-tržište. Cilj je bio i da se utvrdi koji su to izazovi tokom prerade mleka i distribucije proizvoda sa kojim se prerađivači susreću. Identifikacija barijera i uvid u izazove vršeni su tokom 2023. godine obilaskom 58 gazdinstava širom Srbije, kroz direktan kontakt i razgovore sa malim prerađivačima mleka. 

BELI SIREVI U SALAMURI

Kategorija sireva pod nazivom „Beli sirevi u salamuri“ su nezaobilazna namirnica u tradicionalnoj srpskoj ishrani. Ova vrsta sireva se jednostavno zove: sir. Najpoznatiji predstavnik ove kategorije u svetu je grčki sir feta, dobijen od ovčijeg ili mešavine ovčijeg i kozjeg mleka. Na grčkom, feta znači: kriška pa tako i kod nas često čujemo naziv: sir u kriškama

Sirovo ili pasterizovano mleko?

Po rečima dr Miloradović, Srbija u proseku proizvodi 1,5 milijardi litara sirovog mleka, od čega se čak 45% preradi u pogonima malih prerađivača. Ovi procenti govore u prilog tome da oni predstavljaju važan segment srpske mlekarske industrije. Njihovi proizvodi se najviše prodaju na kućnom pragu, lokalnim pijacama i u ugostiteljskim objektima. U pitanju su, najčešće, porodični biznisi koji se prenose sa kolena na koleno. Od 2017. godine zakonodavstvo u Srbiji prepoznaje prerađivače mleka malog obima, gde spadaju prerađivači mleka na gazdinstvu koji prerade do 200 l nedeljno i male mlekare sa nedeljnim kapacitetom prerade do 5000 l mleka. Ovoj kategoriji prerađivača mleka, Pravilnikom iz 2017, zakonski su omogućene određene olakšice koje se uglavnom odnose na infrastrukturu i različite procedure tokom prerade mleka.  

ISHRANA

Sir u kriškama

Poslednjih godina uočljiv je rastući trend konzumacije hrane niskog nivoa prerade, koji se razvija paralelno sa popularnošću lokalnih proizvoda. U skladu sa tim, interesantna je činjenica da gotovo polovina gazdinstava, uključenih u istraživanje, proizvodi sireve od sirovog mleka - bez bilo kakve prethodne obrade. Ovakvi sirevi imaju raznovrsnu autohtonu mikrobiotu, pa samim tim i bogatiji autentičan ukus u odnosu na sireve od pasterizovanog mleka. Dr Miloradović, međutim, naglašava činjenicu da konzumacija tih sireva može predstavljati rizik po zdravlje potrošača. Pasterizacijom mleka uništavaju se patogene bakterije kao što su Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Staphylococcus i Clostridium.  Sirovo mleko predstavlja pogodnu sredinu za život i razmnožavanje patogenih vrsta mikroorganizama, koji mogu završiti u sirevima, u nedostatku pasterizacije. Stoga je stroga higijena, i na farmama i tokom proizvodnje, praktično jedini način da se izbegne prisustvo patogenih bakterija i postigne visok kvalitet sireva od sirovog mleka.

ISHRANA

Pirotski Kačkavalj

Određene navike kupaca su se promenile sa pojavom interneta kao distributivnog kanala. Prilikom kupovine hrane preko interneta, potrošači najviše brinu za svežinu robe jer, za razliku od pijaca i prodavnica, ovako kupljene proizvode nemoguće je prethodno probati. Zato je za distribuciju hrane putem interneta neophodno obezbediti pravilno sastavljenu deklaraciju što, uz dizajn pakovanja i način prezentovanja proizvoda, postaje daleko važniji nego ranije. U ovom segmentu postoji veliki prostor za poboljšanje jer veliki broj malih prerađivača mleka prodaje svoje proizvode „na meru“, bez ambalaže i odgovarajuće deklaracije.

KAČKAVALJ “SA KONJSKIH LEĐA”

Najpoznatiji srpski polutvrdi sir sa zrenjem je kačkavalj. Naziv sira vodi poreklo sa juga Italije, gde se proizvode slični sirevi. Na dijalektu naroda koji ga je proizvodio, „caciocavallo“ znači: sir sa konjskih leđa, što govori o načinu transportovanja sireva u prošlosti. Na jugoistoku Srbije proizvodi se pirotski kačkavalj od ovčijeg i kravljeg mleka, sa zaštićenom oznakom imena geografskog porekla, čiji je kvalitet utvrđen posebnim standardom.
Zbog popularnosti kačkavalja, u našoj zemlji je uobičajeno da se svi zreli polutvrdi i tvrdi sirevi: trapist, edam, gauda i drugi, zovu - kačkavalj 

Kajmak ovdašnji nasušni

Većina srpskih malih prerađivača mleka je orijentisana na proizvodnju takozvanog belog sira u salamuri, pridržavajući se tradicionalnog načina proizvodnje karakterističnog za regije u kojima se nalaze. Tako, u centralnom i zapadnom delu zemlje izuzetno je popularna proizvodnja možda najcenjenijeg našeg mlečnog proizvoda - kajmaka? Kao što je poznato, kajmak se dobija skupljanjem masnog sloja sa površine prokuvanog i polako ohlađenog mleka. Međutim, tokom istraživanja se pojavio jedan alarmantan rezultat: od 48 prijavljenih načina falsifikovanja hrane, čak 17 bilo je povezano sa proizvodnjom kajmaka, kome se često dodaju biljne masti, celulozni prah i brašno. Razlog pribegavanju ovakvoj vrsti prevare istraživači sa Poljoprivrednog fakulteta nalaze u borbi proizvođača za plasman kajmaka na tržištu, što je najlakši način da se obezbedi niža cena ovom vrednom proizvodu, čiji je prinos mali a proces proizvodnje vremenski dug. Ovakvi postupci, naglašava dr Miloradović, nisu samo ekonomska prevara, već umanjuju funkcionalnu i nutritivnu vrednost kajmaka.

KAJMAK, SLAN I SLADAK

Osim našeg kajmaka, slični proizvodi se sreću u Velikoj Britaniji (clotted cream), Turskoj (kaymak), Bosni i Hercegovini (skorup), Mongoliji (urum). Za razliku od našeg kajmaka, turski je sladak i jede se kao dodatak kolačima, ili kao punjenje za palačinke.

Nasuprot pomenutom, uobičajenom asortimanu malih prerađivača mleka koji je pogodan za pijace i restorane, kako istraživanje pokazuje, predstavnicima internet trgovine najinteresantniji su polutvrdi i tvrdi sirevi. Razlozi za ovakvo opredeljenje su: duži rok trajanja i mogućnost prodaje po višim cenama. Međutim, ovakve sireve karakteriše dug period sazrevanja, pa samim tim i veći troškovi proizvodnje. Mnoštvo biohemijskih procesa koji se u siru dešavaju tokom zrenja i potreba da se oni na pravi način usmere iziskuju viši nivo znanja i stručnosti prerađivača mleka, u čemu dr Zorana Miloradović takođe vidi prostor za poboljšanje.
Rezultati studije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, objavljeni nedavno u međunarodnom časopisu Heliyon, potvrdili su da je malim prerađivačima mleka u Srbiji potrebno prilagođavanje asortimana proizvoda kao i same proizvodnje, da bi se uključili u sve oblike internet trgovine. Pitanja u kojim oblastima je potrebno upotpuniti znanje i pružiti informacije ovoj grupi prerađivača su: kako osigurati bezbednost proizvoda, kako pravilno odrediti i kontrolisati procesne parametre u cilju dobijanja visokog kvaliteta proizvoda, kako odgovarajuće upakovati i deklarisati proizvod… Takođe, potrebna je i opšta usklađenost prerade mleka malog obima sa propisima i standardima i pronalaženje rešenja za transport proizvoda tzv. hladnim lancem distribucije.

ISHRANA

Sir od magarećeg mleka

 

 

Zoran Šević / foto: Marko Cvetković

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA