MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA

»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 87
Planeta Br 87
Godina XVI
Novembar - Decembar 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IščEZLE VRSTE

 

O.K

Palorhest

Biljožder izdužene njuške

Iščezle vrstePalorhestes je taksonomski rod torbara koji su živeli samo u Australiji, u vremenskom intervalu od pre oko jedanaest miliona i šesto hiljada godina do približno 11.000 godina pre sadašnjeg vremena. U okviru roda, postojalo je šest vrsta.

 

Rod je stručno definisao i imenovao jedan od najznačajnijih britanskih prirodnjaka i paleontologa, osnivač Prirodnjačkog muzeja u Londonu, Ričard Oven. On je živeo u 19. veku. Smatrao je, na osnovu prednjeg dela lobanje koja je pronađena sedamdesetih godina pretprošlog veka na području australijske države Viktorija, da je palorhest džinovski kengur. To je zaključio na osnovu sličnosti kutnjaka.
U nauci je dugo bilo na snazi uverenje da je reč  o kenguru. Krajem pedesetih godina 20. veka ovo je opovrgnuto iz stručnih krugova u Australiji, koji su dokazali razlike u odnosu na kengura, utvrdivši da je palorhest poseban torbar. Ovenov naziv bi se mogao prevesti kao “drevni skakač ili igrač“.
Odlikovale su ih izuzetno krupne prednje šape, sa snažnim kandžama kojima su kidali koru drveća i privlačili sebi žbunje. Kandžama su kopali korenje i krtole.
Posebno je karakteristična vrsta Palorchestes Azael. Njegova dužina je iznosila približno 2,5 m a dostizao je težinu od oko 200 kg. Ostale vrste su bile značajno manje i sa slabijom vilicom. Ovaj torbar je podsećao je na mešavinu pojedinih iščezlih vrsta lenjivca i tapira. Dugačka i uzana njuška sa izduženom tvorevinom čiji je naziv proboscis, uz nosnu kost u zadnjem delu lobanje, jeste ono što ga čini sličnim tapiru. Uprkos tome, palorhest nije bio srodan ovom sisaru koji i danas obitava na azijskom i američkom kontinentu.
Od faune koja je opstala do našeg vremena, taksonomski mu je najsrodniji vombat. Postojala je sličnost sa vombatom u brizi o mladuncima jer je torba bila okrenuta ka nazad, što je  evolutivna posledica kopanja jazbina.

Iščezle vrste
Imali su veoma dugačke jezikekoji su im omogućavali, budući da su biljojedi, da pomeraju lišće i ostale biljke kako im odgovara. Zahvaljujući oštrim i dugačkim zubima, palorhest je mogao da izađe na kraj i sa tvrdim biljkama kojima se hranio. Po svemu sudeći, ishrana se uglavnom zasnivala na lišću i korenju.

Iščezle vrste
Pre ovih životnja, na Zemlji je postojao rod Propalorchestes, čija je jedna vrsta najverovatnije bila predak palorhesta. Razlike među njima ogledaju se pre svega u dužini gornje i spuštenosti donje vilice kod poznijih vrsta torbara, u odnosu na svoje preteče.
O ovim nestalim životinjama malo se zna jer nema dovoljno fosilnih nalaza a njihov skelet nije u celini opisan. Veruje sa da su živeli usamljeničkim životom i da nisu formirali zajednice. Zbog krupnog i glomaznog tela, verovatno su bili spori i trapavi pa, samim tim, verovatno su predstavljali lak plen za pojedina izuzetno velika stvorenja svog vremena. U Australiji je postojao džinovski varan meglania i mesožderski torbar Thylaceo koji su mogli da doprinesu nestanku palorhesta.

Iščezle vrste

Pretpostavlja se da su bili u dodiru i sa ljudima pre konačnog istrebljenja. Na pećinskim slikama drevnih Aboridžina postoje prikazi koji upućuju na palorhesta.

 

O.K


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA