MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

RETKE VRSTE

 

O.K.

Kril sa Antarktika

Svetleći čuvari okeanske harmonije

 

Kril je neobičan, omanji rak koji zauzima značajno mesto u lancu ishrane. U Južnom okeanu obitava antarktički kril koji predstavlja jednu od ukupno 85 vrsta te životinje koja inače sačinjava taksonmski red Euphausiacea. Stručni naziv ovog raka je Euphausia superba.

RETKE VRSTE

Vrstu je imenovao američki prirodnjak Džejms Dana, polovinom 19. veka. Pored ove, još 4 vrste krila žive u Južnom okeanu. Ovu sa Antarktika odlikuju crne oči i prozirna koža. Imaju manjih tragova svetlo-crvene boje na ljusci. Organe krila sa Antarktika karakteriše i bioluminiscencija. To podrazumeva da živi organizam stvara svetlo. Organi koji, u trajanju od nekoliko sekundi, povremeno odašilju mešavimu žutog i zelenog svetla smešteni su po čitavom telu ovog stvorenja. Jedan par organa je na izraštaju na očima dok je drugi par kod dvaju od većeg broja nogu. Postoje i  pojedinačni organi na trbušnom delu. Organ se okreće, čime se usmerava svetlo. Po svemu sudeći, to svetlo ima ulogu pri kretanju i parenju mada naučnici nisu do kraja načisto sa tim kakva je njena funkcija.

RETKE VRSTE

Najčešće se može videti sistem organa za varenje, uglavnom zelene boje zbog načina ishrane koji se zasniva na omanjim biljkama. Odrasle jedinke su dugačke oko 6 cm, a teže 1-2 gr.  Glavna sezona mrešćenja je između januara i marta. Ženka može polagati jaja i po nekoliko puta tokom sezone, na dubinu od oko 220 m. U stanju je da  iz jednog pokušaja snese do deset hiljada jaja. Potom, larve mladunaca prolaze kroz devet faza i kreću se na gore, ka vodenoj površini, što traje tri nedelje. Zrele jednike će postati sa dve do tri godine starosti. Svakih trinaest do dvadeset dana odbacuju hitinozni egzoskelet, odnosno spoljašnji kostur zbog rasta.
Antarktički kril je jedna od najrasprostranjenijih vrsta na svetu. Veruje sa da u Južnom okeanu živi između 300 i 400 biliona jedinki, što čini neverovatnih 500 miliona tona ovih bića! Čim dostignu određenu starost, počinju da se grupišu u jata koja mogu da se prostiru kilometrima, na sve strane. To dovodi do toga da voda postane crvena ili narandžasta. U tim ogromnim zajednicama uglavnom provode dan u dubokoj vodi mada ima izuzetaka od ove prakse. Tek kada padne noć, idu ka površini. Najveća jata se mogu videti satelitom, iz kosmosa.

RETKE VRSTE

Imaju snagu da mešaju gornje i donje nivoe okeana. Život ovog krila traje do šest godina. Kada su ugroženi, brzo plivaju unazad tako što okreću zadnji deo tela.
Masovni lov na ovog raka krenuo je početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Srećom, brzo je shvaćen veliki značaj ove vrste za život u okeanu u celini jer je ona važna karika u ishrani ostalih stvorenja u toj vodenoj masi. Od krila zavise kitovi, ptice, ribe, foke  i druge morske životinje na Antarktiku. Stoga je 1982, prevashodno zbog zaštite krilova, stupila na snagu Konvencija za očuvanje Antarktičkog pomorskog živog sveta. Otuda je njihov ulov danas sveden sto hiljada tona godišnje.
U najvećoj meri se koriste kao mamci i hrana za životinje. Država koje ih najvišelove su Norveška, Poljska, Japan i Južna Koreja.

RETKE VRSTE

Ishrana ovog bića se uglavnom zasniva na fitoplnaktonu, i to u prvom redu dijatomejama, odnosno silikatnim algama. Ređe konzumiraju zooplankton. U stanju su da prežive do 200 dana bez hrane! Tom prilikom im se osetno smanji dužina. Jedino oči i u takvim uslovima ostaju iste veličine. Na osnovu odnosa tela i očiju može se proceniti da li je neka životinja dugo bila bez hrane.  
U akvarijumima je kod njih uočena pojava kanibalizma. Prednje noge, vezane za grudni deo, su izrazito razvijene i imaju važnu funkciju pri ishrani. Njima prikupljaju fitoplankton iz vode. Sve više ljudi, naročito u Aziji, jede krilove zbog njihove izuzetne hranljive vrednosti. Imaju primenu i kao omega-3 dodatak ishrani. Od njih se pravi ulje a sve su više zastupljeni i u farmaceutskoj industriji,

 

O.K.Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA