MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Nanotehnologija / Medicina

U potrazi za obolelim tkivom

 

Postoji niz definicija pojma nano-nauka, odnosno nano-tehnologija.  Pri tome one se neprestano dopunjuju i usavršavaju. Recimo, po definiciji američke agencije NASA, osnovni moto nanotehnologija je „zaposliti individualne atome ili molekule da konstruišu funkcionalne strukture”. Kao praotac NT (nanotehnologije) označava se poznati fizičar i nobelovac Ričard Fejnman, a savremeni promoter nano-nauke, odnosno tehnologije je Entoni Lejn, savetnik za nauku i tehnologiju bivšeg predsednika SAD Klintona.

Tema Broja

Mogući uticaj nanomedicine na društvo je sve veći i sve višestrukiji. Nove nanotehnologije mogu pružiti jedinu nadu u sistematska, dostupna i dugoročna poboljšanja zdravstvenog stanja ljudi. Generalno, nanotehnologije poboljšavaju osobine materijala, smanjuju njihovu masu,  povećavaju njihovu stabilnost i unapređuju njihovu funkcionalnost. Razvoj nanotehnologije, zahvaljujući svom potencijalu da iskoristi otkrića molekularne biologije, počeo je da menja osnove dijagnostike, terapije i prevencije bolesti. Ljudski organizam je veliki i veoma složen sistem sastavljen od različitih podsistema; zato je vrlo važno da lekovi dolaze na mesta gde su najpotrebniji.

Nanotehnologija u farmaciji

Dobijajući ideju iz prirode, naučnici su smislili nanočestice koje mogu da izbegnu da ih imuni sistem uništi, simulirajući osobine elementarnih sastojaka organizma kao da su deo tela. Skala osnovnih bioloških struktura je slična komponentama koje su uključene u nanotehnologiju - npr. peptidi su po veličini slični kvantnim tačkama (oko 10 nm), a neki virusi su iste veličine kao nanočestice za dostavu medikamenata. Novo dizajnirane nanočestice, zbog svojih veličina i drugih povoljnih osobina, mogu da se koriste kao nosači prilikom isporuke lekova, kao sakupljači slobodnih radikala prilikom odbrane organizma od oksidativnog stresa, u genskoj terapiji, u neuromodulaciji i neuromonitoringu i, zbog svojstva citotoksičnosti, u borbi protiv ćelija raka.
Ovo otkriće predstavlja nov način za prevazilaženje glavnih prepreka sa kojima se suočavaju naučnici pri modeliranju i sintezi novih lekova. Klasično lečenje raka deluje na čitav organizam, gde dolazi do oštećenja i zdravih tkiva. Novi lek se dovodi tačno na određeno mesto i tako se eliminiše negativna interakcija lekova.
Tema BrojaJedan od načina primene nanotehnologije je mogućnost da lek, prolazeći kroz ćelijske membrane, deluje direktno u ćelijama. Pošto se reprodukcija virusa i razvoj bolesti najviše dešavaju unutar ćelija, lečenje se mora obavljati u njima; stoga je glavna primena nanotehnologije u farmaceutskoj industriji usmerena na delotvornu dostavu molekula leka do njihovih ciljanih ćelija.
Biološko razgradivi polimeri nanočestica predstavljaju obećavajuće transportere za ciljno uvođenje različitih lekovitih supstanci, jer omogućavaju kontrolisano oslobađanje, poboljšanu stabilnost, niže doze lekovite supstance... a to utiče na smanjenje neželjenih efekata lekovite supstance.
Za što veću efekasnost nanočestica važni su optimalan način unosa u ciljne ćelije i što manja toksičnost samih nanočestica i njihovih degradacionih proizvoda. Pre desetak godina, naučnici su otkrili da je nano-građa polimera povezana s putem razvoja ćelijskih linija. Ovo otkriće je otvorilo potpuno novo naučno područje, između medicine i nanotehnologije", navodi profesor Johanes Hajc, sa Univerziteta u Lincu, Austrija, inače glavni koordinator projekta “ModPolEUV”. Ćelije ljudske kože uzgajaju se na polimernim materijalima sve dok se ne postigne količina određena potrebom presađivanja.
U medicini postoji više mogućih primena. Medicinska dijagnostika već oseća korist od primene nanotehnologije. Sledi napredak na području tretmana rana i bolesti, od raka i očnih infekcija do polomljenih udova. Lekari već neko vreme koriste markere za označavanje virusa i bakterija koje treba identifikovati i pratiti. Ideja je jednostavna: antitela koja će se vezati na ciljanu ćeliju se markiraju tako da fluoroscentno zrače pod svetlošću određene talasne dužine.
Merenjem fluoroscencije meri se nivo infekcije. Problem je samo ako su markeri toksični.   NASA koristi nanofosfate za merenje ozračenosti astronauta. “Quantum Dot Corporation” razvija tehnologiju spektralnog barkoda koji bi se utiskivao u gene aktivne u nekoj ćeliji. Nadzor na nivou ćelija omogućava ranu i pouzdanu dijagnozu. Posebno je važna primena nanonauke u donošenju lekova na određeno mesto u telu. Naime, u slučaju primene vrlo agresivnih lekova, kao što su oni koji idu uz hemoterapije, uništavaju se i zdrave i bolesne ćelije. Nanočestice treba da omoguće dopremu leka do same bolesne ćelije, ne oštećujući zdrave.
Sva je prilika da će nanotehnologija tek doživeti procvat pošto već danas nanoroboti mogu da uđu u krvne sudove, dostave lekove, uništavaju zloćude ćelije, a odnedavno rastvaraju i krvne ugruške. Na primer, australijski istraživači već imaju kapsulu nano-veličine koja se može ubaciti, intravenozno, u telo obolelog gde će otkriti krvni ugrušak i uništiti ga. Na taj način će se delovati i u slučajevima srčanog i moždanog udara.

Tema Broja

 


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA